Tack från Drottningen

Med anledning av alla hälsningar och gåvor i samband med Drottningens 70-årsdag vill Drottningen framföra följande tack.

"Härmed önskar jag framföra ett varmt och hjärtligt tack för alla vänliga hälsningar och gratulationer i samband med min födelsedag!

 Jag är också djupt tacksam för alla generösa bidrag till de redan etablerade stiftelserna och min nya stiftelse Care about the Children och lovar att göra mitt bästa för att insamlade medel ska komma många barn tillgodo och göra nytta!"