Styrelsemöte i stiftelsen H.M. Konungens 50-årsfond

Torsdagen den 13 november sammanträdde styrelsen för stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, där Kungen är ordförande.

Stiftelsens ändamål är att ”främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald”.

Läs mer om stiftelsen här.länk till annan webbplats