Sammanträde i Landstormsfonden

Motiv: Kronprinsessan och stiftelsens styrelse, centralrådet, från vänster: Stefan Hallèn, Peter Engdahl, Lars Ekeman, Henrik Landerholm, Hugo Nordenfelt, Wilhelm Reuterswärd, Roland Ekengren, Bertil Hult och Annika Nordgren Christensen. Foto: Kungahuset.se

Tisdagen den 16 september hade styrelsen för stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond sammanträde på Kungliga slottet. Kronprinsessan är ordförande i fonden.

Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond stödjer ändamål som rör det frivilliga försvarsarbetet.

Kronprinsessan Margareta (1882-1920). Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Kronprinsessan Margareta (1882-1920). Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Historik

I augusti 1914 tog kronprinsessan Margareta initiativ till en kommitté som fick namnet Kronprinsessans Centralråd för landstormens beklädnad och utrustning. Kronprinsessan var ordförande i kommittén. I slutet av 1915 samordnades de olika lokala kommittéerna i en landsomfattande förening, vanligen benämnd Beklädnadsföreningen.

År 1921, året efter kronprinsessans bortgång, avvecklades Beklädnadsföreningen och Landstormsfonden bildades. Fonden förvaltades av en styrelse med kronprins Gustaf Adolf som ordförande.  

Den 1 januari 1996 antog fonden namnet Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond. Länk till annan webbplats.

Landstorm

Landstormen var de äldre åldersklasserna i en värnpliktsarmé, vilka var tänkta att ingå i territorialförsvaret vid mobilisering.