Prinsen vid seminarium om global livsmedelsförsörjning

Motiv: Prins Carl Philip tillsammans med Johan Kuylenstierna (SEI), Helena Jonsson (LRF) och Lisa Sennerby Forsse (SLU) vid seminariet Skenbar livsmedelstrygghet. Foto: All Over Press

Onsdagen den 19 mars deltog Prins Carl Philip i seminariet Skenbar livsmedelstrygghet – Sveriges roll i framtidens globala livsmedelsförsörjning som hölls på Norra Latin i Stockholm.

Under onsdagens heldagsseminarium diskuterades frågor kring Sveriges roll, ansvar och möjligheter i den globala livsmedelsförsörjningen. Liksom frågan om Sverige behöver en tydligare politisk strategi för att klara utmaningarna.

I seminariet medverkade politiker och representerar för de gröna näringarna, media och samhället. Bland andra talade Lisa Sennerby Forsse, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute (SEI), Johan Rockström, vd Stockholm resilienscentrum (SRC), EU-parlamentarikerna Isabella Lövin (MP) samt Anna Maria Corazza Bildt (M).

Seminariet arrangerades av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Kungl Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Stockholm Environment Institute (SEI).