Prins Daniel vid transplantationsjubileum

Motiv: Professor Bo-Göran Ericzon tog emot Prins Daniel och Prinsens föräldrar Ewa och Olle Westling vid Aula Medica på Karolinska Institutet. Foto: David Sica/Stella Pictures

Torsdagen den 23 oktober deltog Prins Daniel i Svensk Transplantationsförenings jubileum. Firandet inleddes med ett symposium, Transplantation då, nu och i framtiden på Karolinska Institutet. Dagen avslutades med en galamiddag på Stockholms stadshus.

Jubileet firas med anledning av det i år är 50 år sedan den första njurtransplantationen genomfördes i Sverige. Det är också 40 år sedan den första bukspottkörteln transplanterades och 30 år sedan de första hjärt- och levertransplantationerna.

Jubileumsdagen inleddes med symposiet Transplantation då, nu och i framtiden som hölls i Aula Medica på Karolinska Institutet. Där hälsade chefen för transplantationsenheten på KI, professor Bo-Göran Ericzon välkommen. Han höll ett inledningsanförande som handlade om organtransplantation som den mest naturliga behandlingen. En organtransplantation innebär att man återställer en för kroppen förlorad funktion och därmed kan naturens sätt att sköta en funktion fortsätta.

Under eftermiddagen talade bland andra docent Göran Lundgren kring njurtransplantation på 60-talet och Svensk Transplantationsförenings ordförande docent Per Lindnér berättade om hur transplantationer görs idag.

Rafael Perez Valenciano gav patientens perspektiv när han återgav sin historia om när han fick en ny njure för 44 år sedan. Redan ett par månader efter operationen mådde han lika bra som innan han blev sjuk. Rafael är idag över 80 år.

Språkröret för Mer organdonation (MOD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Martha Ehlin berättade om hur hon för sex år sedan fick cancer och stod inför valet mellan cellgiftbehandling eller ställa sig i kö för organdonation. För fem år sedan fick Martha fem nya organ. 

Efter sin operation bestämde sig Marta Ehlin för att delta i World Transplant Games, i Göteborg 2011. Hon ställde upp i fem grenar och tog VM guld i alla. Martha sa "vi var där för att tävla mot varandra, men vi hade alla redan vunnit - livet." Foto: Kungahuset.se

Efter sin operation bestämde sig Marta Ehlin för att delta i World Transplant Games, i Göteborg 2011. Hon ställde upp i fem grenar och tog VM guld i alla. Martha sa "vi var där för att tävla mot varandra, men vi hade alla redan vunnit - livet." Foto: Kungahuset.se

Jubileumsdagen avslutades med en galamiddag i Blå Hallen på Stockholms stadshus. Under middagen höll Prinsen tal och sa:

"Jag vill gärna ta tillfället i akt och tacka alla engagerade människor jag träffat i samband med dialysen på Serafen och transplantationen på KI i Huddinge. Jag har på nära håll fått se hur väl ni tar hand om alla patienter, alla barn, vuxna, oroliga föräldrar och anhöriga. Jag är full av beundran.

Även alla ni andra runt om i Sverige som på olika sätt är engagerade i dessa frågor; läkare, sköterskor, forskare, organisationer, donatorer och anhöriga - Tack för ert viktiga arbete, Ni räddar liv!

Avslutningsvis vill jag att vi skänker en tanke till alla de som inte har haft min, och kanske er tur, alla de som väntar och kämpar och de som väntade förgäves."

Läs Prins Daniels tal i sin helhet.

Jubiléet arrangerades av Svensk Transplantationsförening tillsammans med Karolinska Institutet.

Svenska Transplantationsförening

Svensk Transplantationsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utgör en sammanslutning av läkare och andra medicinska yrkesutövare från olika specialiteter med kliniskt, vetenskapligt eller yrkesmässigt intresse för organdonation och transplantation av organ och vävnader. Föreningen är en delförening av både Svenska Läkaresällskapet och av Sveriges Läkarförbund.


Läs mer om donationsregistret Länk till annan webbplats.