Prins Daniel vid SNS Tylösandskonferens 2014

Motiv: Prins Daniel tillsammans med Mia Horn af Rantzien, vd för SNS, och utrikesminister Carl Bildt. Foto: Andreas Andersson

Onsdagen den 27 augusti deltog Prins Daniel vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Tylösandskonferens. Temat för årets konferens är USA:s ställning och roll i världen.

Sedan 1948 har SNS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. varje år bjudit in ledare för Sveriges största företag, myndighetschefer, organisationsföreträdare, fackliga ledare, forskare och politiker till en heldagskonferens i Tylösand, Halmstad, för att diskutera aktuella nyckelfrågor för samhället.

Vid årets konferens medverkar några av världens främsta USA-experter med djup kännedom om amerikansk politik, samhällsutveckling och ekonomi för att analysera USA:s framtid och hur omvärlden påverkas.

Morgonen inleddes med utrikesminister Carl Bildts anförande US position in the world. Därefter talade ekonomiprofessor Barry Eichengreen kring US economy: Domestic and international challenges.                                                                                   .

Under förmiddagen analyserades US trade policy av policyprofessor Susan Schwab, USA:s ambassadör i Sverige Mark Brzezinski och Sveriges WTO-ambassadör Joakim Reiter.      

Eftermiddagen inleddes med rundabordssamtal där Prins Daniel deltog i ett samtal kring TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) tillsammans med bland andra med policyprofessor Susan Schwab och Bernard Hoekman, chef för Global Economics Program på Robert Schuman-centret.

Kring ämnet Competitiveness US-China-EU compared: A business perspective talade sedan styrelseordförande Leif Johansson och direktör Sylvia Schwaag Serger.

Dagen avslutade med ett inlägg av professor Alan B. Krueger: Prospects for the US economy. Kruger var fram till 2013 president Obamas närmaste ekonomiska rådgivare som ordförande i Council of Economic Advisors.                  

Om SNS

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) är en politiskt oberoende ideell förening grundad 1948 som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.