Prins Daniels Fellowship besöker Gävle

Motiv: Prins Daniel besöker Polhemsskolan i Gävle med Prins Daniels Fellowship. Foto: Kungahuset.se

Torsdagen den 6 februari besökte Prins Daniel, tillsammans med IVA, Polhemsskolan och Högskolan i Gävle för att berätta om projektet Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram.

Under förmiddagen på Polhemsskolan berättade Prins Daniel och representanterna från projektets expertråd om sina erfarenheter av entreprenörskap. Prinsen avslutade föreläsningen med att uppmana eleverna:

”Kopiera och gör bättre. Vi arbetar mycket i livet, 1600 till 1800 veckor under ett arbetsliv. Alla är bra på något och det är viktigt att ha roligt. Tro på er själva och våga misslyckas, alla 'misslyckanden' ger erfarenheter och det är bara att börja om, om det inte går bra.”

Därefter bjöds elever in till rundabordssamtal för att tala entreprenörskap med experterna. På eftermiddagen besöktes Högskolan i Gävle.

Under besöket i Högskolan i Gävle. Foto: Kungahuset.se

Under besöket i Högskolan i Gävle. Foto: Kungahuset.se