Prins Daniel besökte Centrum för Molekylär Medicin

Motiv: Prins Daniel visas hur ett snitt av muskler studeras vid CMM. Foto: Gustav Mårtensson/KI

Motiv: Prins Daniel får information om flödescytometri vid besöket på CMM. Foto: Gustav Mårtensson/KI

Motiv: Prins Daniel besöker forskare som studerar effekterna av fysisk träning på inflammation, reumatism och andra sjukdomar. Foto: Gustav Mårtensson/KI

Måndagen den 31 mars besökte Prins Daniel Centrum för Molekylär Medicin (CMM) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Besöket inleddes med att CMM:s styrelseordförande Liselotte Jansson berättade om CMM och dess verksamhet. Därefter talade föreståndare professor Lars Klareskog om livsstil, gener och möjligheterna till förhindra reumatism och andra inflammationssjukdomar.

Doktor Magnus Bäck och professor Göran K. Hansson berättade om varför inflammation uppkommer i blodkärlen och hur kan man förhindra att inflammationen leder till bland annat hjärtinfarkt och stroke.

Sist berättade Professor Ingrid Lundberg och forskaren Helene Alexandersson om fysisk träning och dess effekter på reumatiska sjukdomar, MS och hjärtkärlsjukdomar.

Besökte avslutades med att Prinsen fick möjlighet att besöka forskningsmiljön där man bland annat studerar effekterna av fysisk träning på inflammatoriska sjukdomar, däribland/såsom reumatism.

Om Centrum för Molekylär Medicin

Centrum för Molekylär Medicin (CMM) vid Karolinska Institutet (KI) samlar närmare 500 personer med klinisk erfarenhet från Karolinska Universitetssjukhuset och med forskningskompetens från KI för att forska kring våra vanliga folksjukdomar.

Målet är att bidra med kunskap som leder till utveckling av nya och förbättrade preventiva och vårdande behandlingar. Man vill att de nya behandlingarna skall komma sjukdomar som reumatism, MS, psoriasis, hjärt- och kärlsjukdomar, genetiska sjukdomar och neuropsykiatriska sjukdomar till gagn.