Prins Carl Philip besökte Dyslexiförbundet

Måndagen den 19 maj besökte Prins Carl Philip Dyslexiförbundet som har sitt kontor i Sundbyberg.

Prinsen hälsades välkommen av förbundsordförande Bengt-Erik Johansson som berättade om förbundets verksamhet.

Med vid samtalet var även kanslichef Sven Eklöf, informatör Inger Rålenius, ordförande i Stockholm distrikt Ebrahim Tabrizi och Catrine Folcker från förbundsstyrelsen.

Som avslutning på besöket träffade Prinsen mellanstadieeleven Stephani Melander som visade och berättade om de hjälpmedel hon har fått.

4-5 procent av Sveriges befolkning har dyslexi.

Om dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet FMLS samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet har cirka 7 000 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar runt om i Sverige.

Förbundet driver ett antal olika projekt som till exempel "Begripsam" om kognitiv tillgänglighet och standardisering, "Fungerande Medier" om mediers tillgänglighet samt "Språka Loss-projektet" om språkets tillgänglighet. Sedan 2011 drivs ett utvecklingsprojekt för "Talande textremsa på bio" som nu övergår till ett nytt projekt om "Talande textremsa och syntolkning på TV".