Kungen tog emot Samrådsgruppen Civilförsvar

Motiv: Samrådsgruppen Civilförsvar överlämnade en bok till Kungen om det civila försvaret sedan 30-talet. Foto: Kungahuset.se

Torsdagen den 2 oktober tog Kungen emot Samrådsgruppen Civilförsvar på Kungliga slottet. Vid företrädet deltog tekn.lic. Vilhelm Sjölin, f.d. överbefälhavare Bengt Gustafsson, professor Kent Zetterberg och ställföreträdande generaldirektör Rune Dahlén.

Gruppen överlämnade den nyutgivna boken ”I skuggan av kriget” som utgör en dokumentation av det civila försvaret i Sverige sedan 30-talet. Boken innehåller kapitel av sjutton skribenter och behandlar bland annat det civila försvaret under andra världskriget och kalla kriget.