Kungen på teknikresa till Umeå

Motiv: Kungen i samtal med några av eleverna vid Umeå universitet. Foto: Johan Gunséus/IVA

Motiv: Kungen under besöket på UMEVA. Foto: UMEVA

Torsdagen den 9 oktober och fredagen den 10 oktober ledde Kungen IVA:s Kungl. Teknikresa 2014 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som i år gick till Umeå.

Fredagen inleddes med ett besök på Umeå universitet. Där hälsade rektor Lena Gustafsson välkommen. Vid universitetet fick Kungen och delegationsdeltagarna besöka ett forskningslabb för interaktionsdesign där prefekt Mikael Wiberg berättade om aktuell forskning och visade upp 3D-skrivare och geststyrd design.

Därefter besöks IKSU, Idrottsklubben Studenterna i Umeå, som är en idrottspartner till Umeå universitet. IKSUs sportanläggning är en av Europas största träningsanläggningar och många olika forskningsprojekt pågår mellan föreningen och Idrottshögskolan.

Därefter besöks  Konstnärligt campus, Designhögskolan där professor Johan Redström visade runt. Besöket på Universitetet avslutade med att museichef Katarina Pierre visade runt på Bildmuseet.

Efter besöket sade Kungen:
- Jag är imponerad av innovationskraften och samarbetet mellan institutionerna på universitetet. Vid besöket på Designhögskolan fick jag tillfälle att se flera intressanta elevprojekt och prata med flera av studenterna som kommer från hela världen.

Efter lunchen och ett pressmöte besökte delegationen Volvo lastvagnar där platschef Mona Edström Frohm var värd. I Umeå utvecklar nu Volvokoncernen ett kompetenscenter inom hytt-tillverkning. Det har under de senaste åren gjorts stora investeringar i nya produktionsprocesser, bland annat finns nu världens miljövänligaste måleri för hyttar i Umeå. 

Under besöket i Volvo Lastvagnars hyttfabrik. Foto: Volvo Lastvagnar

Under besöket i Volvo Lastvagnars hyttfabrik. Foto: Volvo Lastvagnar

Torsdagen den 9 oktober

Torsdagen inleddes med ett besök på UMEVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. UMEVA har lett uppbyggnaden av ett integrerat miljösystem där medborgarens behovs tår i centrum och med en kompetens om miljöriktig  vatten- och energiteknik som nu efterfrågas över hela världen. Besöket inleddes med att Tomas Blomqvist, vd för UMEVA hälsade välkommen och sedan fick Kungen och övriga deltagare i delegationen höra om miljö- och teknikarbetet på UMEVA ur olika perspektiv, från utvecklingen av modern miljöteknik till smart IT och samarbeten med Kina.

Under besöket på UMEVA fick Kungen också möjlighet att se närmare på företaget Envix Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som i nära samarbete med forskarvärlden undersöker, utreder och avhjälper problem i mark- och vattenmiljöer.

Efter lunchen besöktes Uminova Science Park där forskningsnära företag och organisationer samlas i en högteknologisk företagsmiljö. Syftet med besöket var att besöka flera företag som avknoppats från Umeå Universitet, bland annat Brain Stimulation som hjälper strokepatienter i sin rehabilitering och Likvor som utvecklat en produkt som används för att mäta trycket i vätskesystemet som omsluter hjärnan och ryggmärgen på patienter med demens.  

Dagens sista besök var Komatsu Forest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en av världens största tillverkare av skogsmaskiner. Företaget tillhör den japanska koncernen Komatsu och all forskning och utveckling sker i Umeå.

Dagen avslutades med en middag på Residenset där landshövding Magdalena Andersson står värd.  

IVA:s Kungl. Teknikresa

Syftet med IVA:s Kungl. Teknikresa är att visa exempel på hur innovationsklimatet och företagarandan inom olika branscher i Umeåregionen kan skapa företag och arbetstillfällen. Även rollen för regionens internationellt starka universitet kommer att belysas.