Kungen överlämnade fana till FMLOG

Motiv: Kungen överlämnar fanan till förbandschef överste Torgny Henryson, FMLOG. Foto: Jonas Olsson, FMLOG

Tisdagen den 21 oktober överlämnade Kungen en svensk tretungad fana till Försvarsmaktens logistik, FMLOG, vid en ceremoni på Livgardets kavallerikasern i Stockholm.

Under fanöverlämningsceremonin höll Kungen tal: "Fälttecknet skall utveckla en känsla av stolthet att höra till enheten. Ansvaret är stort och innebär att ni, som medarbetare vid Försvarsmaktens logistik, i alla lägen gör Ert bästa. Dessutom ska alltid de grundläggande värderingar som Sverige och Försvarsmakten lagt på er, tillgodoses i verksamheten. Jag kommer nu att tilldela er fälttecknet. Ni ska i alla skiften ära och hedra det."

Läs Kungens tal.

Den tretungade fanan är FMLOG:s fälttecken då förbandet inte ingår i en specifik försvarsgren utan stöttar samtliga grenar med logistikstöd.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG

FMLOG är det förband som sköter Försvarsmaktens logistik vilket innefattar en mängd olika uppgifter. Bland annat är det FMLOG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ser till att transporter och kommunikation fungerar inom Försvarsmakten. FMLOG bildades 2002.

Fälttecken  

Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de t ex har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet. Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom flottan benämns tretungad svensk fana för flagga) samt kommandoflaggor/kommandotecken. Fälttecknets uppgift var från början att visa var ett visst förband befann sig under strid.