Kungen och Prins Carl Philip vid Stenhammardagen

Måndagen den 9 juni deltog Kungen och Prins Carl Philip i Stenhammardagen, som arrangeras av Sveriges Lantbruksuniversitet och Stenhammars godsförvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Årets tema var Ett lantbruk som håller i längden - hur står sig ekolantbruket?

Djuren på Stenhammar. Foto: Mårten Granert/SLU

Djuren på Stenhammar. Foto: Mårten Granert/SLU

Dagen inleddes med att Kungen hälsade välkommen till Stenhammar. I sitt tal sa Kungen: ”Jag tror det är nödvändigt att vi skapar förutsättningar för en högkvalitativ produktion som förenas med en god djuromsorg. Ett lantbruk där både djur och människor mår bra, skapar ett samhälle som håller i längden, och det gagnar alla, det vill säga producenter, konsumenter, och inte minst miljön.”.
Läs Kungens tal.

Kungen under talet. Foto: Mårten Granert/SLU

Kungen under talet. Foto: Mårten Granert/SLU

Bland talarna under förmiddagen märktes bland andra Johan Rockström från Stockholm Resilience Centre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som talade om Det globala lantbrukets utmaningar och Kerstin Svennersten Sjaunja och Lotta Berg från SLU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på temat Produktion och djuromsorg i samklang.

Efter lunchen hölls ett rundabordssamtal på temat Ett lantbruk som håller i längden innan Stenhammardagen avslutades med en exkursion. 

Prins Carl Philip under Stenhammardagen. Foto: Mårten Granert/SLU

Prins Carl Philip under Stenhammardagen. Foto: Mårten Granert/SLU

Om Stenhammardagen 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stenhammars godsförvaltning inledde våren 2006 ett samarbete i syfte att generera kunskap för utveckling av den betesbaserade köttproduktionen till gagn för såväl produktionsgrenen mer generellt som för driften på Stenhammar. Samarbetet rör såväl forsknings- som utbildningsinsatser.

Om Stenhammar 

Stenhammar ligger i hjärtat av Södermanland, strax utanför Flen. På egendomen bedrivs idag ett modernt jord- och skogsbruk. Enligt testamente av Robert von Kræmer tillföll Stenhammar staten 1903 för att disponeras av en medlem av Kungahuset med arvsrätt till kronan. Prins Wilhelm blev förste statsarrendatorn på Stenhammar fram tills sin död 1965, då det övertogs av dåvarande kronprins Carl Gustaf.

Läs mer om Stenhammar  Länk till annan webbplats.