Kungen och Kronprinsessan vid SEI: s 25-årsjubileum

Motiv: Kungen och Kronprinsessan tillsammans med, övre raden från vänster: Måns Nilsson SEI:s forskningschef, Andreas Carlgren, vice ordförande i SEI:s styrelse, Johan Kuylenstierna, chef för SEI och adjungerad professor vid Stockholms universitet, samt Kerstin Niblaeus, ordförande i SEI:s styrelse. Foto: David Sica/Stella Pictures

Onsdagen den 22 oktober deltog Kungen och Kronprinsessan i Stockholm Environmental Institutes (SEI:s) 25-årsjubileum. Jubileet firades med ett symposium på Norra Latin i Stockholm.

Stockholm Environment Institute (SEI) är ett internationellt och oberoende forskningsinstitut som under 25 år har bidragit med vetenskaplig miljöforskning på lokal, nationell och global nivå.

Institutets chef Johan Kuylenstierna välkomnade till jubileumssymposiet Stories from a World of Change, en dag där forskare knöt ihop forskningen med de utmaningarna som världens står inför genom att berätta ”historier”.

Kungen öppnade symposiet med ett tal: ” Jag minns när Stockholm Environment Institute grundades, då var en av de mest angelägna frågorna ozonskiktets uttunning.
( …) En internationell överenskommelse, baserad på vetenskap och samverkan mellan centrala politiska och företagsaktörer, vände den negativa trenden. Och idag har ozonskiktet börjat återhämta sig. Vi måste hitta liknande smarta sätt att ta itu med klimatförändringarna.”

Läs Kungens tal i sin helhet (på engelska).

Under Kungens tal vid Stockholm Environmental Institutes 25-årsjubileum. Foto: David Sica/Stella Pictures

Under Kungens tal vid Stockholm Environmental Institutes 25-årsjubileum. Foto: David Sica/Stella Pictures

Sammankomstens första del gick under rubriken Resources – enough to go around?
Där berättade SEI-forskarna Magnus Benzie, Toby Gardner Karl Hallding och Louise Karlberg, bland annat om vad klimatförändringen har att göra med skotsk whisky och om hur vi kan förstå de komplexa sambanden mellan konsumtion på ett ställe och dålig luft på ett annat.

Förmiddagens andra del hade titeln Fragile states: Health, Gender, Energy. SEI-forskarna Åse Johannessen, Fiona Lambe, Caroline Ochieng och Kevin Hicks samt Mark Pelling, professor i geografi, Kings College i London, talade bland annat om hälsa, jämställdhet och tillgång till energi.

Miljö- och klimatminister Åsa Romson avrundade förmiddagen.

Efter lunchen fortsatte symposiet med ämnet Applying insights. Susan Owens, professor i miljö och politik, Cambridge University, och Veerabhadran Ramanathan, professor i meteorologi vid Scripps Institution of Oceanography, University of California, talade.

Därefter följde en paneldiskussion med SEI-forskarna och en presentation av framtida strategifrågor för SEI.

Stockholm Environment Institute

Stockholm Environment Institute (SEI) har i uppdrag att skapa dialog mellan vetenskap och politik i syfte att uppnå en hållbar utveckling. SEI har 200 medarbetare i sex länder med huvudkontor i Stockholm och grundades av den svenska regeringen 1989. SEI och Stockholms universitet har ett samarbetsavtal med varandra. Läs mer om SEI. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.