Kungen och Kronprinsessan vid Kammarkollegiets 475-årsjubileum

Motiv: Kungen och Kronprinsessan under jubileumsseminariet i Rikssalen. Foto: David Sica/Stella Pictures

Tisdagen den 9 september närvarade Kungen och Kronprinsessan vid Kammarkollegiets jubileumsseminarium i Rikssalen på Kungliga slottet. Det är 475 år sedan Sveriges äldsta myndighet grundades.

Firandet i Rikssalen inleddes med tal av Kungen som hälsade välkommen:

"Idag befinner vi oss på den plats där Kammarkollegiet hade sina första lokaler i gamla slottet Tre Kronor. Det är givetvis lite speciellt att vara på den mark där myndigheten en gång tog sin början. (…) Men efter branden i slottet Tre Kronor i slutet på 1600-talet flyttade Kammarkollegiet sina lokaler till Wrangelska palatset. När även detta eldhärjades i början av 1800-talet var kung Gustav IV Adolf mycket engagerad i släckningsarbetet. Hans arbete bidrog till att riksregalierna kunde räddas och fördes i säkerhet till Kungliga slottet. (...)

Idag ser Kammarkollegiets arbete annorlunda ut med olika förvaltningsuppdrag. Ni representerar en statsförvaltning som är unik genom vården av det historiska arvet."

Läs Kungens tal i sin helhet.

Kungen hälsade välkomna till Kungliga slottet och Rikssalen. Foto: Kungahuset.se

Kungen hälsade välkomna till Kungliga slottet och Rikssalen. Foto: Kungahuset.se

Därefter öppnade historikern och författaren Christopher O'Regan jubileumsseminariet. Talare under eftermiddagen var vidare jubileets värd, generaldirektör Claes Ljungh, som inledde med en historisk exposé: Kammarkollegiet genom tiderna. Kerstin Hagsgård, Intendent på Kungl. Husgerådskammaren, höll föredrag om Rikssalen och statssekreterare Erik Thedéen berättade om Kammarkollegiet - ett exempel på en av Sveriges viktigaste resurser. Publicisten och ämbetsmannen Mats Svegfors ämne var Svensk statsförvaltning - 475 år av obruten utveckling. Konsthistoriker och författare Lars Sjöberg avrundade seminariet med Kammarkollegiets historia sett genom dess möbler.

Jubileumsmusik framfördes under eftermiddagen av elever från Lilla Akademin under ledning av Nina Balabina, konstnärlig ledare för Lilla Akademien.

Historikern och författaren Christopher O'Regan öppnade Kammarkollegiets jubileumsseminarium, som hölls i Rikssalen. Kammarkollegiet hade sina första lokaler i gamla slottet Tre Kronor. Foto: Kungahuset.se

Historikern och författaren Christopher O'Regan öppnade Kammarkollegiets jubileumsseminarium, som hölls i Rikssalen. Kammarkollegiet hade sina första lokaler i gamla slottet Tre Kronor. Foto: Kungahuset.se

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet är Sveriges äldsta myndighet. För att hålla ordning på den statliga egendomen och se efter olika grenar av förvaltningen inrättade Gustav Vasa 1539 Räknekammaren.

Efter Gustav II Adolfs död 1632 hade Sverige en omyndig regent, drottning Kristina. Axel Oxenstierna organiserade förmyndarskapsregeringen och inrättade 1634 fem kollegier. Ett av dessa var den gamla Räknekammaren som 1639 bytte namn till Kungliga Kammarkollegium. 1921 byttes namnet till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet är en enrådighetsmyndighet, vilket innebär att myndigheten leds av en chef som ensam bär ansvaret inför regeringen.

Riksregalierna

I Skattkammaren på Kungliga slottet finns "Rikets regalier och dyrbarheter" utställda. Rikssvärden, kungakronan, spiran, äpplet och nyckeln är en samling enastående konstföremål, som i sig bär ett koncentrat av svensk ceremonihistoria från fem århundraden.

Regalierna är statlig egendom. Enligt 1594 års instruktion ska de vårdas av Räknekammaren, numera Kammarkollegiet.

Läs mer om Riksregalierna