Kungen och Kronprinsessan invigde Norra länken

Motiv: Kungen och Kronprinsessan vid invigningen av Norra länken. Foto: David Sica/Stella Pictures

Söndagen den  30 november invigde Kungen och Kronprinsessan Norra länken i Stockholm, norra Europas största vägtunnelprojekt.

Innan invigningen fick Kungen och Kronprinsessan möjlighet att besöka tunneln och tillsammans med konstnärerna Mattias Klum, Pål Svensson och Ann-Margret Fyregård titta på de konstverk som smyckar tunneln. Efter en lunch på Haga Forum inleddes invigningsceremonin på Tinghusslätten. Efter tal av finansborgarråd Karin Wanngård, generaldirektör Gunnar Malm från Trafikverket och infrastrukturminister Anna Johansson höll Kungen sitt tal. I talet framhöll Kungen bland annat att "många Stockholmare och besökare värdesätter hela Kungliga Nationalstadsparken och har det som sitt rekreationsområde. Nu blir det lättare för människor i storstaden att söka sig till grönområden när de olika delarna i parken knyts ihop via länken."

Läs hela Kungens tal. Öppnas i nytt fönster.

Därefter invigde Kungen Norra länken genom att med en knapptryckning öppna trafikbommarna vid de olika tunnelöppningarna och släppa på trafiken.

Med en knapptryckning öppnades trafikbommarna och Norra länken invigdes. Foto: David Sica/Stella Pictures

Med en knapptryckning öppnades trafikbommarna och Norra länken invigdes. Foto: David Sica/Stella Pictures

Norra länkens sträckning. Tunneln markerat i mörkblått. Bild: Trafikverket

Norra länkens sträckning. Tunneln markerat i mörkblått. Bild: Trafikverket

Om Norra länken

Norra länken sträcker sig mellan Tomteboda och Värtahamnen och ansluter till både E4 och E18. Norra länken har varit en förutsättning för att kunna bygga de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden genom att trafik leds ner i tunnlar från Sveriges största hamnar för gods- och persontrafik till och från Baltikum, Finland och Ryssland.