Kungen i workshop med Ungt Ledarskap

Motiv: Under rundabordssamtalen. Vid Kungens bord, från vänster: Melker Schörling, John Franco, Gunhild Stordalen, Ebba Lindsö, Johan Ununger och Martin Björgell. Foto: Kungahuset.se

Tisdagen den 14 oktober höll stiftelsen Ungt Ledarskap en workshop på Kungliga slottet. Kungen var värd för mötet där unga ledare och erfarna ledare träffades för att tala kring ledarskap och hållbarhet.

Kungen hälsade välkommen till årets workshop som hade temat Hållbarhet – från medvetenhet till självklarhet. Kungen hoppades att alla skulle ta ut svängarna och att det skulle vara högt i tak under eftermiddagens workshop.

Deltagare var unga ledare som tilldelats Ungt Ledarskaps stipendium Kompassrosen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt styrelseordföranden som fått StyrelseAkademiens utmärkelse Guldklubban. Moderator var Ebba Lindsö.

Två talare hade bjudits in för att ge inspiration. Först ut var Gunhild Stordalen, hållbarhetsansvarig i styrelsen för Choice Hotels. Hon talade om hållbarhet som den enda möjliga vägen framåt och påminde också om att världen på många sätta har blivit bättre och gav exempel som att barnadödligheten liksom fattigdom har minskat och människors livslängd har ökat.

Därefter hölls ett rundabordssamtal kring hur ledarskap prövas i med- och motgångar.

Dagens andra inspiratör var Johan Ununger, vd för Saltå Kvarn, som talade om att gå från ord till handling. Han berättade om sitt miljöengagemang som tog sin början på 70-talet och konstaterade att sedan dess har det hänt mycket inom näringslivet. På senare år har hållbarhetsfrågan gått från att vara något som man är medveten om till att vara en självklarhet.

Samtalen kring borden tog vid igen och rörde sig då kring hur man bäst går från ord till handling.

Avslutningsvis reflekterade deltagarna kring samtalen. Några tankar var hur viktigt det är att företag delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter; att hållbarhet är ett så stort begrepp att det behöver brytas ner och definieras så att man känner sig berörd och kallad att agera; att hållbarhet är styrelsens ansvar, men också hur viktigt det är att alla inom ett företag är med och förstår arbetet med hållbarhet.

Ungt Ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskap var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap. Stiftelsens bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap

Guldklubban

Utmärkelsen Guldklubban - för förtjänstfullt ordförandeskap instiftades 2005 för att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll.

Stipendiet Kompassrosen

Stipendiet Kompassrosen går till unga ledare som oberoende av formell titel visat att de tagit ett ansvar utöver det vanliga.

Nominering

Stiftelsen Ungt Ledarskap söker nu efter 2015 års stipendiater - unga män och kvinnor som med mod, omtanke och handlingskraft gjort något utöver det förväntade. Sista dag för nominering är 31 januari.