Kungen invigde Skogsnäringsveckan

Motiv: Kungen tillsammans med pristagarna Herman Sundqvist, Lennart Henriksson, Pär Lärkeryd och Gustav Nyström. Foto: Johan Ardefors/ oneday photography

Tisdagen den 8 april invigde Kungen Skogsnäringsveckan och delade ut priser på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Syftet med Skogsnäringsveckan är att skapa en arena där branschen, politiker, fack och andra intressenter kan mötas och diskutera aktuella frågor som berör skogsnäringen.

Dagen inleddes med ett föredrag av futurolog Magnus Lindkvist som talade under rubriken Den vertikala framtiden - Skapande eller konkurrens i morgondagens skogsindustri?

Därefter delade Kungen ut tre priser:

Guldkvisten som i år gick till Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog, och Lennart Henriksson, ekolog på Natur & Människa AB. Priset går till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk.

Greve Carl Bernadottes skogspris till Pär Lärkeryd, vd på Norra Skogsägarna.
Priset delas sedan mer än 50 år ut till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. Enligt instiftarens önskemål delas priset ofta ut till människor som på ett fruktbart sätt kombinerar vetenskap med praktik.

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris tilldelades Gustav Nyström vid KTH.
Priset ska främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustri.

Skogsnäringsveckan

Skogsnäringsveckan anordnas av branschorganisationen Skogsindustrierna i samarbete med föreningen Skogen. Skogsnäringsveckan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fick sin nuvarande form 2006, men är i sig en fortsättning på den tidigare Skogsveckan som drog igång 1866.