Kungen invigde E4 Sundsvallsbron

Motiv: Kungen, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall Peder Björk (S), framtidsminister Kristina Persson (S) och Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm vid invigningsceremonin. Foto: Kristofer Lönnå

Motiv: Tusentals Sundsvallsbor hade samlats vid Sundsvalls inre hamn för att ta del av invigningen. Foto: Kristofer Lönnå

Motiv: Efter invigningsceremonin, kring 17.10, åkte de första bilisterna över bron. Foto: Kristofer Lönnå

Torsdagen den 18 december invigde Kungen E4 Sundsvallsbron i Sundsvall. 

Besöket i Sundsvall inleddes med lunch och seminariet "En ny väg – 1000 möjligheter" där talare från kommun, näringsliv, regering, länsstyrelse och Trafikverket belyste de möjligheter som den nya E4-sträckningen ger för Sundsvall som stad, för regionen och för hela landet. 

Invigningsceremonin inleddes med musik från kören Vox Viva innan Kungen höll tal. I sitt tal framhöll Kungen bland annat hur den nya vägen och bron skapar möjlighet för nya möten och idéer – "I dag öppnar en ny väg. För framtiden och för nya möjligheter."

Läs hela Kungens tal.

Kungen invigde bron genom att starta ett ljusspel och miljövänliga fyrverkerier.

Sundsvallsbron över Sundsvallsfjärden blir Sveriges längsta motorvägsbro med sina 2109 meter. Utformningen av bron avgjordes i en tävling hösten 1995. Det vinnande förslaget skapades av dansk-svenska KRAM-gruppen med arkitekten Henrik Rundquist. Foto: Torbjörn Bergkvist

Sundsvallsbron över Sundsvallsfjärden blir Sveriges längsta motorvägsbro med sina 2109 meter. Utformningen av bron avgjordes i en tävling hösten 1995. Det vinnande förslaget skapades av dansk-svenska KRAM-gruppen med arkitekten Henrik Rundquist. Foto: Torbjörn Bergkvist

Om E4 Sundsvall

Projektet är det största infrastrukturprojektet på många år i norra Sverige. Projektet omfattar 20 kilometer ny väg, fem nya trafikplatser och 33 broar. Den största bron är Sundsvallsbron som beräknas avlasta Sundsvalls centrum med 17 000 fordon varje dygn.