Kungen inspekterade livbataljonen

Motiv: Kungen framhöll i sitt tal till Livgardisterna den starka historisk koppling Livgardet har till det svenska Kungahuset och dess verksamhet. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Arméns musikkår, som är Sveriges största militärmusikkår. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Arméns musikkår medverkar förutom i de Kungliga ceremonierna även i parad- och konsertsammanhang såväl inom som utom landets gränser. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Kungen har inspekterat Livskvadronen till häst. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Livbataljonen lämnar Kungsträdgården. Foto: Kungahuset.se

Torsdagen den 18 september inspekterade Kungen livbataljonen på Inre borggården, Kungliga slottet.

Livbataljonen ur livgardet marscherade från Kungsträdgården till Inre borggården på Kungliga slottet.

Livbataljonen marscherar in på Inre borggården. Foto: Kungahuset.se

Livbataljonen marscherar in på Inre borggården. Foto: Kungahuset.se

I täten gick Arméns musikkår och därefter följde Livkompaniet, Livskvadron till fots och Livskvadron till häst. Livbataljonen var utrustad i paraduniform m/1886 för infanterienheterna och paraduniform m/1895 för kavallerienheterna.

Kungen avslutade inspektionen med ett tal till livbataljonen.

Soldater från Livbataljonen medverkar vid högtidliga ceremonier som statsbesök, riksdagens öppnande och bröllop. De verkar även som skyddsvakter vid de Kungliga slotten.

Kungen inspekterar Livkompaniet. Foto: Kungahuset.se

Kungen inspekterar Livkompaniet. Foto: Kungahuset.se

Livbataljonen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. består av tre enheter: Livkompaniet som genomför vaktparader till fots, Livskvadron som genomför vaktparader till fots och till häst (beridna vaktparader) och bataljonsstaben som leder förbandet.

Livbataljonen ingår i Livgardet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är ett av Försvarsmaktens största förband och har en särskild koppling till Kungahuset. Kungen är idag hederschef för Livgardet. Livgardet anses grundat den 14 januari 1521, när Gustav Vasa valdes till hövitsman av allmogen i Dalarna. Gustav Vasa tilldelades då en vakt om 16 dalkarlar som skulle ansvara för hans säkerhet. När Gustav Vasa utropades till kung 1523 fick de första livgardisterna ansvara för skyddet av den svenska regenten och dennes boning.

Dagens Livgarde bildades 2000 när dåvarande Svea Livgarde och Livgardets dragoner slogs samman.