Kungen höll avskedsaudiens för Sudans ambassadör

Motiv: Kungen och Sudans ambassadör Mr Abu Bakr Hussein Ahmed. Foto: Kungahuset.se
Tisdagen den 21 januari hölls en avskedsaudiens på Kungliga slottet för Sudans ambassadör Mr Abu Bakr Hussein Ahmed.
På samma sätt som ambassadören tas emot av Kungen vid en högtidlig audiens när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.