Kungen höll avskedsaudiens för Irlands ambassadör, Algeriets ambassadör och Portugals ambassadör

Motiv: Kungen tillsammans med James Joseph Carroll. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Kungen tillsammans med Fatah Mahraz. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Kungen tillsammans med Manuel Marcelo Curto. Foto: Kungahuset.se

Torsdagen den 11 december hölls avskedsaudiens på Kungliga slottet för James Joseph Carroll, ambassadör Irland, Fatah Mahraz, ambassadör Algeriet, och Manuel Marcelo Curto, ambassadör Portugal.

När en ambassadör tillträder sin tjänst i Sverige tas han eller hon emot av Kungen på en högtidlig audiens. När ambassadören reser hem igen sker ett liknande möte, om än något mindre formellt.

Läs mer om högtidliga audienser. Länk till annan webbplats.