Kungen gav företräde för Peter Sutherland, FN:s särskilda sändebud för migration och utveckling

Motiv: Kungen och Peter Sutherland, FN:s särskilda sändebud för migration och utveckling. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Peter Sutherland förlänades kommendörstecknet av Kungl. Nordstjärneorden. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Peter Sutherland med sin hustru Maria Pilar Cabria Valcarcel vid ceremonin på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Tisdagen den 13 maj gav Kungen företräde för Peter Sutherland, FN:s särskilda sändebud för migration och utveckling. Vid företrädet förlänades Peter Sutherland kommendörstecknet av Kungl. Nordstjärneorden.

Nordstjärneorden delas ut till utländska medborgare som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.

Peter Sutherland är, i sin nuvarande roll som FN:s generalsekreterares särskilde representant i migrations- och utvecklingsfrågor, ett stort stöd i det av svenska regeringen prioriterade arbetet med att skapa en konstruktiv global dialog i dessa frågor.

Sverige är för närvarande ordförande i det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD) och har i det arbetet ett nära samarbete med Peter Sutherland. Inför och under det svenska ordförandeskapet i GFMD har Peter Sutherlands råd och bistånd varit omistligt för att få det globala samfundets stöd för svenska prioriteringar och målsättningar.

Globala forumet för migration och utveckling, GFMD

Den 14-16 maj träffas kring 450 delegater från 140 länder i Stockholm för att diskutera migration och utveckling. Som värdar för mötet står migrationsminister Tobias Billström och biståndsminister Hillevi Engström. Mötets inledningstalare är Kronprinsessan, statsminister Fredrik Reinfeldt och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.