Kungen besökte Lunds universitet, ESS och MAX IV

Motiv: Kungen och Harriet Bulkeley under lunchen. Foto: Lunds Universitet

Motiv: Kungen under besöket på MAX IV. Foto: Kungahuset.se

Fredagen den 31 januari besökte Kungen Lunds universitet, ESS och MAX IV.

Besöket inleddes med att Kungen hälsades välkommen till Lunds universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av rektor Per Eriksson och protokollchef Carin Brenner. I en av universitetets hörsalar var Kungen sedan med på en öppen föreläsning med namnet ”Climate Changed Cities?” som hölls av professor Harriet Bulkeley.

Harriet Bulkeley Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är under 2014 innehavare av Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap, en professur som grundades 1996 vid Kungens 50-årsdag. Professuren går varje år till en framstående utländsk forskare som kan bidra till förnyelse av svensk miljövetenskap. Harriet Bulkeley forskar främst kring tre områden,

  • att ta fram system för hur regioner och städer kan arbeta med miljöfrågor
  • frågor kring urbaniseringen och dess påverkan på miljön
  • hur miljöfrågor hanteras såväl gränsöverskridande som mellan stat och privata företag.

Därefter fick Kungen höra ett kort anförande av Fredrik Tersmeden om ”Kandidat Sprinchorn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sjönöten — en historia om akademiskt miljöansvar”.

Efter lunchen besökte Kungen MAX IV som just nu byggs strax utanför Lund. I samband med detta informerades Kungen också om ESS, en internationell forskningsanläggning som planeras att byggas strax norr om MAX IV.

ESS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett flervetenskapligt forskningscenter under konstruktion. Anläggningen kan jämföras med ett mikroskop där forskare kan studera material för att se hur de är uppbyggda. Anläggningen är ett samarbete mellan hundratals forskare från 18 laboratorier i elva länder.

MAX IV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en nationell anläggning med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV-laboratoriets acceleratorer producerar röntgenstrålar av mycket hög intensitet och kvalitet. Nästan 1000 forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt. MAX IV-laboratoriet bygger just nu en ny anläggning vilken kommer att bli den mest briljanta röntgenkällan i världen när den öppnar för användare sommaren 2016.