Kungaparet vid Nationalmusei vänners årsmöte

Motiv: Kungen delar ut stipendium till Linda Hinners. Bredvid Nationalmusei vänners ordförande Eva Qviberg. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum

Tisdagen den 20 maj närvarade Kungaparet vid Nationalmusei vänners årsmöte som hölls i Rikssalen på Kungliga slottet.

Årsmötet inleddes med att ordförande Eva Qviberg hälsade alla välkomna.

Därefter framförde Christina Nilsson, sopran, Amanda Liljefors, mezzosopran, och Victoria Power, piano, Oh Sachs! Mein Freund ur Mästersångarna i Nürnberg av Wagner, Sulamiths Sang paa Bjergene av Lange-Müller samt Ah perdona al primo affetto duett ur Titus mildhet av Mozart.

Kungen överlämnade sedan föreningens stipendier till: Anders Bengtsson, för kursen Attingham Trust - French Eighteenth-Century Studies i London, Micael Ernstell för en studieresa till Moskva, Maria Franzon för deltagande vid ett symposium Plastics Heritage i Berlin, Linda Hinners, för konferensen Association of Art Historians, i London, Elisabeth Jern för en studieresa Amsterdam, Helena Sjödin Landon för en studieresa till New York samt Ann-Christin Linder och Kristina Vestlund för en studieresa till Paris.

Magnus Olausson, chef för samlingarna med Statens porträtt- och slottssamlingar, presenterade årets vängåvan: Självporträtt med hustrun Marie Suzanne Giroust av konstnären Alexander Roslin. Det är ett unikt och sällan visat verk som museet har kunnat förvärva och tillgängliggöra tack vare en extraordinär insats av Nationalmusei vänner.

Därefter framförde Miriam Liljefors, harpa och violin, Karin Helander, violin, och Vidar Andersson, viola, Au Matin för harpa av Tournier.

Överintendent Berndt Arell avslutade årsmötet med att informerar om Nationalmuseums verksamhet och tackade vänföreningen får det gånga årets gåvor.

Nationalmusei vänner

Nationalmusei vänner grundades den 27 mars 1911 av dåvarande kronprinsen Gustav (VI) Adolf och Thorsten Laurin. Nationalmusei vänner grundades för att stödja museet, inte minst med gåvor. Nationalmusei vänner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är idag en av Sveriges största museivänföreningar och har närmare 5000 medlemmar. 

Nationalmusei vänners årsmöte 10 maj 1971, som hölls i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Gustaf VI Adolf i mitten längst fram. Foto ur Bernadottebibliotekets samlingar.

Nationalmusei vänners årsmöte 10 maj 1971, som hölls i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Gustaf VI Adolf i mitten längst fram. Foto ur Bernadottebibliotekets samlingar.