Kungaparet vid kyrkomötets öppnande

Tisdagen den 23 september närvarade Kungaparet vid kyrkomötets högtidliga öppnande i Uppsala.

Kyrkomötets öppnande inleddes med en mässa i Uppsala domkyrka. Vid öppningsceremonin hölls tal av bland andra kyrkomötets ordförande Karin Perers och ärkebiskop Antje Jackelén.

Kungaparet fick också en visning av Himlen är här – Människan och kyrkokonsten under tusen årlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en jubileumsutställning med anledning av att Uppsala ärkestift fyller 850 år. I utställningen visas konst och konsthantverk som lånats från ett stort antal kyrkor i Uppsala stift, museer och bibliotek, i ett möte med samtida konst.             

Svenska kyrkan och kyrkomötetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kyrkomötetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter från hela landet.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 6,5 miljoner medlemmar. Kyrkomötets ledamöter väljs av medlemmarna, varav 249 väljs i direkta val och de återstående två väljs av de 31 kyrkoråden inom Svenska kyrkan i utlandet.