Kungaparet vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid

Motiv: Kungen delar ut Kungl. Vitterhetsakademiens Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning till professor Minna Skafte Jensen. Foto: Claudio Bresciani /TT

Torsdagen den 20 mars närvarade Kungaparet vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid.

Årshögtiden hölls på Riddarhuset i Stockholm med efterföljande middag på Eric Ericsonhallen. Akademiens preses, professor Anders Cullhed, hälsade välkommen och Kungen delade ut Kungl. Vitterhetsakademiens medaljer och stipendier.

Kungl. Vitterhetsakademiens Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning tilldelades i år professor Minna Skafte Jensen från Odense. Professor Skafte Jensen tilldelades priset för "hennes breda insatser på den klassiska filologins fält, med tyngdpunkt på forskning om de homeriska eposen och nylatinet i Norden".

Musik framfördes av elever från Adolf Fredriks gosskör och av blockflöjtisten Per Gross.

Om Kungl. Vitterhetsakademien

Drottning Lovisa Ulrika instiftade akademien den 20 mars 1753 och gav den namnet Kongl. Swenska Witterhets Academien.

Gustav III ombildade akademien 1786 och gav den namnet Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, vilket akademien heter än idag. I dagligt tal används oftast benämningen Kungl. Vitterhetsakademienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungl. Vitterhetsakademien verkar inom ett brett område, bland annat:

  • att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård
  • att samarbeta med svenska organ och sammanslutningar med likartad vetenskaplig inriktning
  • att initiera och stödja internationell samverkan inom de vetenskaper som faller inom akademiens verksamhetsområde samt därvid hålla förbindelse med utländska akademier och internationella vetenskapliga organisationer
  • att utge vetenskapliga skrifter inom akademiens verksamhetsområde
  • att utdela understöd och belöningar åt förtjänta forskare och övriga som främjat akademiens ändamål
  • att i frågor som hör till området för akademiens verksamhet avgiva utlåtanden, när regeringen eller offentlig myndighet så begär eller när akademiens intressen så erfordrar. (§ 1)