Kungaparet och Kronprinsessparet vid seminariet Sverige i fred under 200 år - se film här

Motiv: Kungaparet och Kronprinsessparet lyssnar till en av seminariets talare, Marie Hafström. Foto: Kungahuset.se

Seminariet genomfördes på Kungens initiativ av Kungliga hovstaterna i samverkan med Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Vitterhetsakademien. Vid seminariet närvarade även utrikesminister Margot Wallström. 

Under 2014 uppmärksammas det på flera olika sätt att Sverige har haft en fredsperiod av 200 år. Århundranden av krig ersattes efter Kielfreden och konventionen i Moss 1814 av en aktiv säkerhetspolitik, fredsbevarande insatser och ett stärkt civilsamhälle.

Under seminariet belystes temat ur olika synvinklar. Seminariet inleddes av Kungen som i sitt tal sa "Freden har bibehållits och krafterna har kunnat inriktas på att främja samhällets utveckling. Sverige har blivit ett land med många kulturer, precis som under 1600-talets stormaktsvälde. Fälttågen på främmande mark har ersatts av fredsbevarande arbete i samarbete med andra länder och organisationer." Läs Kungens tal. Öppnas i nytt fönster.

Kungen öppnar seminariet. Foto: Kungahuset.se

Kungen öppnar seminariet. Foto: Kungahuset.se

Klicka på talarnas namn för att ladda ner anförandena som pdf. Det talade ordet gäller. 

Därefter talade fd riksarkivarien Erik Norberg Pdf, 56.2 kB, öppnas i nytt fönster. om de 300 år av krig som var innan freden 1814. Ambassadör Mats Bergquist Pdf, 72.4 kB. talade om Sveriges neutralitet, från freden i Tilsit 1807 till Sveriges inträde i EU. Därefter talade professor Ove Bring Pdf, 106.9 kB. om svensk fredspolitik efter 1814, generalmajor Karlis Neretnieks Pdf, 79.4 kB. om ”Militärt försvar – fredsbevarande?” varpå Marie Hafström Pdf, 52.7 kB., fd generaldirektör berättade om den civila dimensionen av fredsbevarande. Seminariet avslutades sedan av riksmarskalk professor Svante Lindqvist Pdf, 41.7 kB..

Eftermiddagen avslutades med en konsert i Slottskyrkan med titeln Från mörker till försoning och ljus.

Under ledning av dirigent Petter Sundkvist framförde Delphine Constantin, harpa, Anders Paulsson, sopransaxofon och Roland Pöntinen, piano tillsammans med Marinens Musikkår följande musikstycken:

Pjotr Tjajkovskij, (1840-1893) Ouverture solennelle "1812" Op.49 i arrangemang för blåsorkester

Maurice Ravel (1875 -1937) - Menuet antique (1895)

Tobias Broström (1978 - )  - Bridging the World

Prinsessan Eugénie (1830 - 1889) - La Prière

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Andantino ur Konsert i C-dur för flöjt, harpa och orkester K 299 i arrangemang för saxofon, harpa och piano

Franz Berwald (1796-1868) - Minne från norska fjällen i arrangemang för blåsorkester

Claude Debussy (1862-1918) - Clair de lune nr. 3 ur Suite Bergamasque för piano, här framförd i arrangemang för harpa

Anders Paulsson (1961- ) - Reconcilation- Försoning  sats II ur Celebration  Suite 

Prins Gustaf (1827-1852) - Marsch för Livregementets Dragoner