Kungaparet i intervju om Global Child Forum

Motiv: Kungaparet inne på Kungens kontor på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Fredagen den 11 april hålls Global Child Forum på Kungliga slottet i Stockholm. Läs mer om forumet på www.globalchildforum.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungen berättade om forumet i jultalet 2009 - och nu inleds snart det fjärde forumet - hur ser Kungaparet på utvecklingen för Forumet hittills?

Drottningen: Det har varit en spännande och positiv utveckling som gått snabbare än vi vågat hoppas på. Förra året var det ett väldigt fint forum här på Slottet med över 350 deltagare från många företag och vi diskuterade barnrättsfrågor. Det var intressant – många företag var medvetna om till exempel barnarbete men barnrättigheter är ju mycket mer än så. Det blev en livlig diskussion och då märkte man nu, nu har vi satt igång något…

Kungen: …och det har visat sig att man inte nog kan understryka vikten av att informera om barnens rättigheter, både här hemma och utomlands. Till årets forum kommer flera hundra ledare från olika delar av världen, från stater och myndigheter, de största barnrättsorganisationerna, FN, det civila samhället och från företag för att delta. Det visar hur viktigt forumet har blivit. Alla är nyfikna, angelägna och har vänligheten att komma på till forumet. Stockholms slott har blivit en mötesplats för de här frågorna och det tycker vi ju är väldigt roligt.

Global Child Forum är Kungafamiljens första gemensamma stiftelse – på vilket sätt arbetar familjen med de här frågorna tillsammans?

Kungen: Drottningen kan de här frågorna bäst i familjen, jag supportar och hjälper och stöttar gärna de här viktiga frågorna.

Drottningen: Vi har alla ett engagemang för barn och ungdomsfrågor men på lite olika sätt. Kungen med scouterna. Kronprinsessparet med sin stiftelse, Prinsessan Madeleines engagemang för Childhood USA, och Prins Carl Philip som är beskyddare för Lilla barnets fond.

Kungaparet reser ju mycket, Kungen bland annat med Scouterna och Drottningen med Childhood och Mentor - hur är synen på barnrättsfrågan internationellt?

Drottningen: Det är ju olika i olika länder men det är stora skillnader mellan synen på barnens rättigheter.

Kungen: Vi har ju kommit förhållandevis långt med de här frågorna i Sverige men det är ju på många olika ställen i världen där man inte nått upp till den här diskussionsnivån vi har här. Och det är ju därför vi ser att vi måste ha ett forum för de här frågorna. Sånt här tar alltid lång tid i början men man märker hur det börjar ge med sig nu. Det handlar om mänskliga rättigheter och vi börjar någonstans att skapa ett fundament så gott vi kan och förmår. Det är ju ändå så att blir man inte bemött på ett bra sätt från både föräldrar och samhällets sida är det svårare att bli en bra världsmedborgare. Om det går fel från början kan det skapa svårigheter hos unga vilket kan smitta av sig till andra och det går inte att bygga upp ett samhälle på det sättet, det måste starta med trygga barn.