Kungaparet besökte Ekerö kommun – se film

Motiv: Fredrik i klass 1f på Träkvista skola ger Kungen en plånbok, gjord av en mjölkkartong. Och får en krona av Kungen till sin egen plånbok. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Kungaparet vid besöket på företaget Orto Novo, som producerar och säljer örter. Här är det persilja som odlas. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Under bussresan i Ekerö kommun. Foto: Kungahuset.se

Motiv: På en kulle ovanför Hovgården ser Kungaparet ett stycke ur en pjäs om Magnus Ladulås, under ledning av dramatikern Beryl Kornhill. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Dagen inleddes vid Adelsö kyrka. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Vy över Adelsö, en större ö i östra Mälaren, i Ekerö kommun. Foto: Kungahuset.se

Onsdagen den 3 september besökte Kungaparet Ekerö kommun.

09.00 Kungaparet anländer till Adelsö kyrka och möts av bland andra landshövding Chris Heister, kommunfullmäktiges ordf. Inger Linge och länsöverdirektör Magdalena Bosson.

Därefter berättar kyrkoherdarna Peter Strömmer och Lars Brattgård om kyrkan och Färingsö pastorat.

Kommunfullmäktiges ordf. Inger Linge berättar kommunens andra världsarv - Birka - Hovgården - jämte Drottningholm. Det var hit, till det som idag är Adelsö och Björkö, som Ansgar kom på 800-talet under sin missionsresa och grundade den första kristna församlingen i Sverige.

09.22 Kungaparet promenerar till Hovgården, där Karl Krister Dahlberg (Kalle Runristare) berättar om runstenar i området. Han visar Kungaparet hur man hugger nya runstenar efter gammal konsttradition.

Kalle Runristare, Karl Krister Dahlberg, berättar om de över 3000 arkeologiska fynd som gjorts på Adelsön. Foto: Kungahuset.se

Kalle Runristare, Karl Krister Dahlberg, berättar om de över 3000 arkeologiska fynd som gjorts på Adelsön. Foto: Kungahuset.se

Hovgården

Hovgården Länk till annan webbplats. är en arkeologisk plats och världsarv på Adelsön med över 3000 arkeologiska fynd. Hovgården tillsammans med Birka upptogs på Unescos världsarvslista 1993.

09.46 Kungaparet anländer till hembygdsgården och välkomnas av Violet Norrestad, rektor Munsö skola. Munsö skola är en kommunal grundskola med fokus på världsarvet, ”världsarvskola” innebär att de åtagit sig att vårda och sprida kunskap till omvärlden om världsarvet Birka Hovgården.

På hembygdsgården får Kungaparet se en utställning som eleverna gjort tillsammans med världsarvsläraren Johan Sandmark. Eleverna har också varit med och guidat på Birka och tillverkat spel och leksaker från vikingatiden som ett sätt att lära sig och sprida historia.

Utställningen om Birka-Hovgården som eleverna vid Munsö skola gjort ska visas på fler platser i kommunen. Foto: Kungahuset.se

Utställningen om Birka-Hovgården som eleverna vid Munsö skola gjort ska visas på fler platser i kommunen. Foto: Kungahuset.se

10.06 Kungaparet stiger ombord på Sveriges första elbuss. Johnny Bryggman, vd Adelsö Buss AB, berättar om elbussen och företaget. Bussen, som är tillverkad i Tyskland, är stor som en vanlig buss, men går helt tyst. Den laddas upp under natten och kan därefter köra 25 mil.

Under färden med elbussen berättade Anders Werner, vd vid Trafikverkets färjerederi, om färjetrafikens betydelse för Ekerö och om det miljöarbete som pågår, bland annat ska färjornas bränslebehov reduceras. Foto: Kungahuset.se

Under färden med elbussen berättade Anders Werner, vd vid Trafikverkets färjerederi, om färjetrafikens betydelse för Ekerö och om det miljöarbete som pågår, bland annat ska färjornas bränslebehov reduceras. Foto: Kungahuset.se

Under bussturen får Kungaparet även höra om Ekerös historia av Solveig Brunstedt, vid kommunstyrelsen, och om Ekerös areella näringar av Adam Reuterskiöld.

Per-Ove Kårfors, vd på Orto Novo, berättar om företaget Orto Novo vars namn betyder den nya örtagården på italienska. Företaget började med att odla snittblommor, men intresset för ovanliga grönsaker tog över. År 1988 ändrades inriktning och de övergick från grönsaker till odling av färska örter och kryddväxter i växthus, som idag är företagets huvudsyssla. Den första kryddan som slog igenom var basilika.

10.43 Bussen kommer fram till Orto Novo.

Kungaparet guidas runt på företaget som idag omsätter 64 miljoner och har 45 anställda. Här sås 35 000 krukor per dag, 40 procent av all produktion går till restauranger. Minst  80 procent av deras energianvändning utgörs av förnybara energikällor.

11.20 Bussen går vidare mot Skytteholms herrgårds båtbrygga.

11.32 Ankomst  till Skytteholms herrgårds båtbrygga där Kungaparet möts av Palle Forell, som berättar Sjöräddningssällskapet. Det har funnits sedan 1907. Räddningsstation Munsö har funnit i cirka 25 år och är lokaliserad på tre platser i östra Mälaren för att täcka ett stort område. De har beredskap dygnet runt, året runt. På varje station har 3 till 4 personer jour. 

Vid Skytteholms herrgårds båtbrygga möts Kungaparet av Gillis Nordin från Färingsö sjöscoutkår, Marie Dozzi från Träkvista sjöscoutkår och Palle Forell från sjöräddningssällskapet. Foto: Kungahuset.se

Vid Skytteholms herrgårds båtbrygga möts Kungaparet av Gillis Nordin från Färingsö sjöscoutkår, Marie Dozzi från Träkvista sjöscoutkår och Palle Forell från sjöräddningssällskapet. Foto: Kungahuset.se

11.49 Under båtturen till Stenhamra får Kungaparet se hur sjöräddningen arbetar under en övning.

11.55 Framme vid Stenhamra åker Kungaparet vidare med veteranbuss till Svartsjö slott. Veteranbussen kommer från Mälarens Omnibuss AB (MOAB). MOAB bildades av SEB, för att ge bättre kollektivtrafik, vilket i hög grad bidrog till kommunens utveckling. Nu kunde man bo på Ekerö och arbeta i Stockholmsområdet.

Maria Cassel, Ekerö kommuns miljöstrateg, berättar under bussfärden om kommunens miljöprojekt Svartsjöviken, där de igenväxta strandängarna restaurerats.

12.29 Kungaparet anländer till Svartsjö slott. Rebecka Simmingsköld hälsar välkommen och berättar om verksamheten på Svartsjö slott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som idag erbjuder kontorslokaler, konferenser och en välbesökt tårtbuffé.

Stina Odlinder Haubo, guide och konstvetare, tar med Kungaparet på en tur genom slottet.

Svartsjö slott. Foto: Åke Eson Lindman/SFV

Svartsjö slott. Foto: Åke Eson Lindman/SFV

Svartsjö slott

Slottet har en lång historia som kunglig vistelseort. Redan under medeltiden fanns på Svartsjö ett stenhus där kungar och riksföreståndare vistades. Sannolikt byggde Gustav Vasa om det gamla stenhuset till ett befäst hus med rundtorn, där han 1540 inrättade ett myntverk. Erik XIV och Johan III utvidgade anläggningen till en magnifik renässansborg med en rund inre borggård. Riksdagen beslöt med Oskar II:s medgivande att bygga om Svartsjö till tvångsarbetsanstalt. 337 celler med plåtväggar och gallerdörrar inreddes. Efter 75 år stängdes Svartsjö slott som anstalt. 1966 och några år senare revs fängelsemurarna och byggnaderna från anstaltstiden.

13.15 Lunch på Svartsjö slott.

14.40 Åter på bussen, som rullar vidare mot Äppelfabriken på Färingsö.

Foto: Kungahuset.se

Foto: Kungahuset.se

14.51 Kungaparet anländer till Äppelfabriken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och möts där av Katharina och Lars Ångström, som äger fabriken. De berättar att deras första test att sälja egna produkter var år 2006 under julmarknaden på Drottningholm. Efter det har företaget vuxit snabbt utifrån att kunderna blivit fler och fler. Grundtanken är att ta vara på all frukt och alla bär som ingen annan tar hand om och tillverka mathantverk. Hit kan man komma med sina äpplen på hösten och få dem mustade. Under 2013 planterades 400 nya äppelträd på Äppelfabriken i en ekologisk odling bakom musteriet.

15.20 Kungaparet åker vidare med bussen mot Träkvistaskola.

I bussen berättar Peter Carpelan, kommunstyrelsens ordförande, om Ekerös näringsliv. Äppelfabriken är ett typiskt exempel på företagande i Ekerö kommun; småskaligt och inom jordbruket. Försvarets radioanstalt (FRA) är näst största arbetsgivaren efter kommunen.

15.38  Kungaparet kommer till Träkvista skola. Eleverna presenterar skolan och framför sånger av Cornelis Vreeswijk och en egen sång om Träkvista skola. Skolan är en av kommunens grundskolor för skolår F-9. Träkvista skola har ca 470 elever och arbetar mycket aktivt med miljöfrågor.

15.56 Kungaparet ser en utställning om miljö, som bygger på elevernas arbete kring återvinning.

16.32 Kungaparet anländer till Ekebyhovs slott med häst och vagn.

Kommunfullmäktiges ordförande Inger Linge avrundar dagen i Ekerö kommun med att tala om kommunens framtid. Därefter presenterar hon Kungen som håller sitt tal:

”Avslutningsvis vill jag och Drottningen än en gång framföra vårt varma tack för en mycket givande och inspirerande dag här i Ekerö. Vi har känt oss som hemma hela dagen! Ett fint minne blir alla kommuninvånares starka engagemang och stolthet. Det har varit mycket glädjande att se alla goda initiativ och er energi.”

Läs Kungens tal i sin helhet.


Ekerö kommun

Ekerö kommun är en kommun i Uppland i Stockholms län. Centralort är tätorten Ekerö belägen på Ekerön. Kommunen omfattar 140 öar, kobbar och skär i Mälaren, väster, söder och norr om Stockholm. Här finns två av Sveriges 15 världsarv, Drottningholm och Birka - Hovgården. Idag har kommunen cirka 26 400 invånare.

Vy över Adelsö, en större ö i östra Mälaren, i Ekerö kommun. Foto: Kungahuset.se

Vy över Adelsö, en större ö i östra Mälaren, i Ekerö kommun. Foto: Kungahuset.se