Kungaparet besöker Kristianstad 400 år

Motiv: Kungaparet anländer till Stora Torg. Foto: Claes Sandén/Kristianstad Kommun

Motiv: Kungaparet anländer till Hammarshus. Foto: David Sica/Stella Pictures

Motiv: Kungaparet hälsas välkommen av scouter under besöket i Kristianstad. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Kungaparet anländer till Hammarshus. Foto: Kungahuset.se

Torsdagen den 22 maj besöker Kungaparet Kristianstad som i år firar 400 år som stad. 

Kristianstad från ovan. Foto: Kungahuset.se

Kristianstad från ovan. Foto: Kungahuset.se

10.30
Kungaparet anländer till Kristianstad Österlen Airport där landshövding Margareta Pålsson välkomnar Kungaparet.

Under bussresan mot dagens första stopp, Silversmedjan, berättar Sten Hermansson, kommunfullmäktiges ordförande, och Mats Petterson, föreningen Gamla Kristianstad, om 400-års firandet och om Kristianstads spännande historia.

Kristianstad grundades efter Kalmarkriget 1614 av den danske kungen Kristian IV. Staden var från början en fästning med vallar och vallgravar för att skydda staden mot svenskarna. Efter freden i Roskilde 1658 blev Kristianstad svenskt tillsammans med resten av Skåne. Kristianstads kommun har än idag Kristian IV:s sigill med ett C4 i sitt kommunvapen.

10:48
Bussen passerar Vä, staden som fick ge upp sina stadsprivilegier 1614 för Kristianstad.

Kungaparet utanför Silversmedjan. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet utanför Silversmedjan. Foto: Kungahuset.se

10:56
Kungaparet anländer till Silversmedjan och hälsas välkomna av Ingemar Grönroos. Silversmide har en lång historia i trakten och i Vä fanns ett tiotal silversmeder som flyttade till Kristianstad när staden grundades. Den nuvarande silversmedjan grundades av Hans Vogt 1648 och har drivits i obruten tidsföljd sedan dess. Kunskap, traditioner, inredning och verktyg har ärvts genom generationer.

Ingemar Grönroos tog över smedjan 1969 efter sin farfar och berättar för Kungaparet och landshövdingeparet om sin verksamhet. Foto: Kungahuset.se

Ingemar Grönroos tog över smedjan 1969 efter sin farfar och berättar för Kungaparet och landshövdingeparet om sin verksamhet. Foto: Kungahuset.se

Idag består produktionen av bruksföremål i egen formgivning. Det silverskrin för salt, peppar och muskot som Drottningen fick på sin 60-års dag av regeringen var tillverkat av Ingemar Grönroos.

Kungaparet får se utställningen ”400 år av silversmide” med föremål från 1600-talet och framåt.

11:32
Bussen går vidare mot Hammarshus.

11:47
Kungaparet hälsas välkommen till Hammarshus av ägaren Per Frankenius. Det var i Hammarshus som staden mottog fundationsbrevet den 22 maj 1614. I Hammarshus berättar Ingemar Ottosson, biträdande professor i historia på Högskolan i Kristianstad, om stadens tillblivelse. Den danska kronan beslutade att läget mellan Araslövssjön och Hammarsjön var en idealisk plats för en svårtillgänglig försvarsanläggning.

12:11
Lunchen serveras i Hammarshus. 

Menykortet till lunchen som bygger på äpplen från trakten, Frida och Aroma är två lokala sorter. Foto: Kungahuset.se

Menykortet till lunchen som bygger på äpplen från trakten, Frida och Aroma är två lokala sorter. Foto: Kungahuset.se

13:22
Efter lunchen besöker Kungaparet Konsthallen där Claudia Schaper, tf konsthallschef, visar utställningen "Face it” ur Absolut Art Collection. Utställningen är ett urval av de bilder som ingår i svenska statens samlingar av Absolut Art Collection som byggdes upp mellan 1986 och 2004. Under denna period ägdes varumärket Absolut Vodka av Vin & Sprit AB, och det svenska statliga spritmonopolet var ägare även till konstsamlingen. När Vin & Sprit AB såldes till den franska koncernen Pernod Ricard 2008 beslutade riksdagen att Absolut Art Collection skulle undantas från köpet eftersom den ansågs vara av ”speciellt kulturhistoriskt värde”. All slutproduktion av Absolut vodka sker inom kommungränsen, i Åhus.

Kungaparet under besöket i Konsthallen. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet under besöket i Konsthallen. Foto: Kungahuset.se

14:15
Kungaparet anländer, med Nordskånes Fordonsveteraners hjälp, till Stadsparken där Kungaparet hälsas välkommen av scoutkårer från Näsby Österlöv och Bromölla och möts av Daniel Ottosson, stadsträdgårdsmästare som ger en kort presentation av hälsoträdgården. 

Kungaparet hälsar på Henrik, Olivia och Pontus från Rikssärskolegymnasiet som kommer till trädgården varje vecka och hjälper till med arbetet. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet hälsar på Henrik, Olivia och Pontus från Rikssärskolegymnasiet som kommer till trädgården varje vecka och hjälper till med arbetet. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet under besöket på Hälsoträdgården. Foto: Claes Sandén/Kristianstads Kommun

Kungaparet under besöket på Hälsoträdgården. Foto: Claes Sandén/Kristianstads Kommun

Hälsoträdgården är ett nätverk mellan flera av kommunens förvaltningar och olika föreningar. Klicka här för att se en film om trädgården. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturrum ritades av Fredrik Pettersson, White arkitekter, som även ritat Naturrum Tåkern i Östergötland. Foto: Kungahuset.se

Naturrum ritades av Fredrik Pettersson, White arkitekter, som även ritat Naturrum Tåkern i Östergötland. Foto: Kungahuset.se

14:48
Därefter gör Kungaparet en kort promenad till Naturum Vattenriket där Carina Wettermark, chef för Kristianstads Biosfärskontor och Karin Magntorn, chef för Naturum, möter upp. Naturum invigdes 2010 och Kungen har tidigare besökt området. Vattenriket utnämndes 2005 till biosfärsområde av FN-organet UNESCO och består av ett tre gånger tre mil stort område från skogen i norr, länge Helgeåns våtmarksområde och vidare ut i Hanöbukten.

Kungaparet anländer till Naturum. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet anländer till Naturum. Foto: Kungahuset.se

När Naturum Vattenriket öppnade 2010 räknade man med 40 000 besökare på ett år – det målet uppfylldes inom tre månader. Totalt under 2010 hade man 160 000 besökare. Ett stort fokus ligger på att arbeta med olika skolor och utbildningar. 

15:11
Ett antal miniambassadörer sätter ut glasål vid Naturrum. Den europeiska ålen är upptagen på rödlistan som akut hotad. Sverige har genom en ålförvaltningsplan godkänd av EU-kommissionen förbundit sig att sätta ut ålyngel, så kallade glasålar, i svenska vatten.

Utsättningen av ålyngel vid Naturum sköts av ålfonden och har bekostats av Kristianstads kommun. Foto: Kungahuset.se

Utsättningen av ålyngel vid Naturum sköts av ålfonden och har bekostats av Kristianstads kommun. Foto: Kungahuset.se

15:26
Under bussresan mot Heliga Trefaldighetskyrkan ger Ingemar Ottosson från Högskolan i Kristianstad en historisk tillbakablick om kyrkan som invigdes 8 juli 1628. Arkitekt var holländaren Lorenz van Steenwinckel som även ritade kyrkans altare som 1625 fraktades med båt och pråm till Kristianstad från Amsterdam.

Louise Nyman kyrkoherde och hovpredikant, hälsar Kungaparet välkomna. Foto: Kungahuset.se

Louise Nyman kyrkoherde och hovpredikant, hälsar Kungaparet välkomna. Foto: Kungahuset.se

16:22
Kungaparet besöker Regionmuseet Kristianstad och utställningen ”C400 – staden i vattenriket”. Utställningen är uppbyggd som en miniatyr av staden där varje kvarter representerar ett århundrade och tar upp Kristianstad under 400 år. Barbro Mellander är museichef och visar runt i utställningen.

18.00
Jubileumskonserten på Stora Torg inleds av konferenciern Mats Rodin och under konserten möts olika delar av Kristianstads musikliv i ett unikt musikaliskt samarbete. Medverkar gör bland annat kommunala musikskolan, Kristianstads Musikklasser, Sibel Redzep och Sebastian Durán

Efter kommunfullmäktiges ordförandes tal håller Kungen sitt tal. I talet säger Kungen bland annat ”Kristianstad byggdes som en ogästvänlig och svårintaglig fästning i ett krigshärjat landskap som skiftades mellan grannländerna. Men i vår nutid är situationen lyckligtvis en annan. Idag möter vi en öppen och inbjudande stad där svenskar och danskar möts i grannsämja. Och här kan människor från olika krigshärjade platser i världen finna en fredlig tillflyktsplats.”

Läs hela talet här.

Kungen under sitt tal. Foto: Claes Sandén/Kristianstads Kommun

Kungen under sitt tal. Foto: Claes Sandén/Kristianstads Kommun

Dagen avslutas med en jubileumsmiddag på Rådhus Skåne.