Kronprinsessparet besökte SFI Västerort i Tensta

Motiv: Kronprinsessan samtalar med elever vid SFI Västerort i Tensta. Eleverna övade på att berätta om sig själva vid en anställningsintervju. Foto: Janerik Henriksson/TT

Motiv: Prins Daniel samtalar med elever vid SFI Västerort i Tensta. Eleverna övade på att berätta om sig själva vid en anställningsintervju. Foto: David Sica/Stella Pictures

Motiv: Kronprinsessparet samtalar med elever vid SFI Västerort i Tensta. Eleverna övade på att berätta om sig själva vid en anställningsintervju. Foto: Janerik Henriksson/TT

Tisdagen den 15 april besökte Kronprinsessparet SFI Västerort i Tensta för att ta del av utbildningen svenska för invandrare (SFI).

Utbildningen SFI är en språkundervisning. Det övergripande målet för verksamheten är att undervisningen ska skapa förutsättningar för en delaktighet i det svenska samhället som leder till egen försörjning genom arbete eller studier. Utbildningen har därför ett tydligt fokus på de studerandes kommande arbets- och yrkesliv.

Under besöket på skolan i Tensta träffade Kronprinsessparet studenter vid två SFI-grupper och deras lärare Nadja Löfving Pavlovic, Linda Furuby och Ulrika Wimmercranz.

Kronprinsessan samtalar med elever vid SFI Västerort i Tensta. Foto: David Sica/Stella Pictures

Kronprinsessparet fick också information om utbildningen svenska för invandrare och svenska för yrkesutbildade av förvaltningsdirektör Charlotte Svensson, Leif Styfberg, chef för SFI Stockholm samt rektorn för SFI Västerort Tobias Fannkvist.

Besöket avslutades med att Leif Styfberg och samordnare Carin Larsson berättade om den samhällsorientering SFI-eleverna erbjuds genom Centrum för samhällsorientering.

Prins Daniel samtalar med elever vid SFI Västerort i Tensta. Foto: David Sica/Stella Pictures