Kronprinsessan närvarade vid lanseringen av vitboken

Motiv: Kronprinsessan och integrationsminister Erik Ullenhag vid ceremonin på Norra Latin. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Tisdagen den 25 mars närvarade Kronprinsessan vid lanseringen av vitboken Den mörka och okända historien. Ceremonin ägde rum på Norra Latin i Stockholm.

Integrationsminister Erik Ullenhag presenterade Den mörka och okända historien - en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande i Sverige under 1900-talet.

Inbjudna till ceremonin på Norra Latin var bland andra romer samt personer som bidragit till bokens tillkomst, företrädare för romska organisationer, företrädare för myndigheter och organisationer samt riksdagsledamöter.

Syftet med vitboken, som bygger på arkivmaterial, forskarrapporter och intervjuer med romer och resande, är att ge ett erkännande åt offren och deras anhöriga samt skapa förståelse för den romska minoritetens situation i dag.

Boken, som är framtagen inom ramen för Arbetsmarknadsdepartementet, ger inte en fullständig bild av romers utsatthet under 1900-talet, men är den hittills mest omfattande på detta område.