Kronprinsessan invigde Stockholms Centralstation

Motiv: Kronprinsessan avtäckte en bänk med krona på. Foto: Henrik Montgomery/TT

Motiv: Kronprinsessan och kvällens konferencierer Lotta Lundgren och Erik Haag. Foto: Henrik Montgomery/TT

Motiv: Kungliga Operans kör framförde musik av Wagner vid invigningen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Torsdagen den 13 februari invigde Kronprinsessan den moderniserade Stockholms Centralstation.

När Stockholms Centralstation stod klar för 143 år sedan skedde ingen större invigningsceremoni enligt Jernhusen, som äger och förvaltar fastigheter knutna till Sveriges järnvägsnät. Men nu när stationen har grundförstärkts samt moderniserats var det dags.

Kronprinsessan välkomnades vid centralstationen av Jernhusens vd Kerstin Gillsbro och Ola Orsmark, chef affärsområde stationer. De berättade om ombyggnads- och moderniseringsprojektet samt visade Kronprinsessan den historiska utställning som är placerad vid Ringen på centralen.

Kronprinsessan vid utställningen om Centralens historia vid invigningen av Stockholms centralstation. Jernhusens Ola Orsmark och Kerstin Gillsbro visade runt. Foto: Henrik Montgomery/TT

Kronprinsessan vid utställningen om Centralens historia vid invigningen av Stockholms centralstation. Jernhusens Ola Orsmark och Kerstin Gillsbro visade runt. Foto: Henrik Montgomery/TT

Därefter inleddes invigningsceremonin med att Kungliga Operan framförde "Freudig begrüssen wir die edlen Halle" ur Wagners Tannhäuser.

Värdarna för ceremonin, "historieätarna” Erik Haag och Lotta Lundgren, tog vid och välkomnade alla besökare. De talade kring invigningen och om kungligheter som invigt stationer förut, Oskar II och Karl XV. 

Därefter berättade vd Kerstin Gillsbro om stationens utveckling, roll i samhället och om det kollektiva resandet i framtiden.

Kronprinsessan avtäckte sedan en bänk och förklarade därmed stationen invigd.

Om Stockholms Centralstation

Stationshuset byggdes 1867–1871 efter ritningar av arkitekt Adolf W. Edelsvärd och invigdes 17 juli 1871. Någon större invigningsceremoni kring den nya centralstationen blev det inte. Men kung Karl XV, kronprins Oskar (sedermera kung Oskar II), danske kronprinsen Fredrik (sedermera Fredrik VIII av Danmark) och Norges statsminister i Stockholm Otto Richard Kierulf och provåkte en sträcka i tre kungliga vagnar.

Därefter har om- och tillbyggnad skett ett flertal gånger. Den största förändringen skedde 1925 till 1928 då den stora centralhallen kom till, ritad av arkitekt Folke Zettervall. Huset är sedan 1986 ett statligt byggnadsminne.

Ungefär 1100 tåg och fler än 250 000 resenärer passerar Stockholms Centralstation varje dag, vilket gör den till Nordens största station.