Kronprinsessan besökte Blekinge

Motiv: Kronprinsessan tillsammans med landshövding Berit Andnor Bylund vid invigningen av Sternö-Boön Naturreservat. Foto: Hans-Peter Bloom

Motiv: Kronprinsessan vid besöket i Eriksberg Vilt och Natur. Foto: Hans-Peter Bloom

Motiv: Kronprinsessan tillsammans med landshövding Berit Andnor Bylund, kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson och Per-Arne Olsson, vd för Eriksberg, vid besöket på Eriksberg. Foto: Hans-Peter Bloom

Motiv: Kronprinsessan samtalar med Christian Johansson, en av grundarna till Noda Intelligent, och vd Patrick Isacsson. Foto: Hans-Peter Bloom

Motiv: Kronprinsessan inviger Sternö-Boön Naturreservat. Foto: Hans-Peter Bloom

Torsdagen den 25 september besökte Kronprinsessan Karlshamns kommun i Blekinge.

Besöket inleddes på Eriksbergs Vilt och Natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där Kronprinsessan fick en visning av parken. Eriksberg är ett av norra Europas största vilthägn och Nordens största safaripark. Här finns kronvilt, dovvilt, vildsvin, visenter och mufflonfår.

I samband med Kungaparets besök i Blekinge i september 2012 återinvigde Kungen Eriksberg Vilt och Natur, som då genomgått omfattande renoveringar.

Efter lunchen, som intogs på Eriksberg, besökte Kronprinsessan NetPort Science Park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. NetPort Science Park är en organisation som främjar samverkan mellan näringslivet, Blekinge Tekniska Högskola och Karlshamns kommun. Fokus ligger på digitala medier, energi och intelligent logistik/ITS och här erbjuds en stimulerande miljö för utvecklingsföretag i tillväxt.

Under besöket fick Kronprinsessan information om ett par av företagen: Noda Intelligent Systems Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som arbetar med intelligenta energisystem för värme och kyla, samt Avalon Innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som erbjuder spetskompetens inom affärs-, system- och produktinnovation 

Besöket på NetPort Science Park avrundades med att Mattias Nygren, ägare och grundare till spelutvecklingsföretaget The Station Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., visade runt.

Invigningen av Sternö-Boön Naturreservat avslutade dagen i Blekinge. Kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson berättade om det nybildade naturreservatet och därefter höll landshövding Berit Andnor Bylund invigningstalet. Kronprinsessans avtäckte en minnessten och förklarade naturreservatet invigt.

Om Sternö-Boön Naturreservat

Reservatet har bildats i syfte att bland annat bevara det särpräglade och artrika kust- och skärgårdsområde med ädellövskogar, tallskogar, strandklippor och marina ekosystem.