Högtidlig audiens – så fungerar det: Ambassadören

Politiska rådgivaren Murielle Marchand, ambassadör Francine Chainaye, UD:s introduktör Bengt Lundborg och konsul Charlotte Van Caeneghem vid ankomsten till Kungliga slottet. Här möts ambassadören med följe av två kammarherrar och en hovfurir, som leder dem i procession via Östra trapphallen upp till Bernadottevåningen där Kungen tar emot.

Politiska rådgivaren Murielle Marchand, ambassadör Francine Chainaye, UD:s introduktör Bengt Lundborg och konsul Charlotte Van Caeneghem vid ankomsten till Kungliga slottet. Här möts ambassadören med följe av två kammarherrar och en hovfurir, som leder dem i procession via Östra trapphallen upp till Bernadottevåningen där Kungen tar emot. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Efter några veckor i Stockholm togs Belgiens nyanlända ambassadör Francine Chainaye emot av Kungen vid en högtidlig audiens. Hon överlämnade sin fullmakt, kreditivbrevet, till statschefen och fick därmed formell rätt att verka i Sverige.

Francine Chainaye kom till Sverige i höstas som nyutnämnd ambassadör för Belgien. Innan dess var hon verksam som Belgiens permanenta representant vid UNESCO i Paris. Tidigare har hon tjänstgjort vid utrikesministeriet i Belgien och även varit stationerad i Tunis, Prag och Washington. 

I Arvfurstens palats, vid Gustav Adolfs torg, i den Blå salongen sitter ambassadören ner med, från vänster, konsul Charlotte Van Caeneghem och politiska rådgivaren Murielle Marchand från Belgiens ambassad protokollchefen Caroline Vicini, introduktör Bengt Lundborg, biträdande chef för Utrikesdepartementets EU-enhet, departementsrådet Harald Fries, landansvarig för Belgien på EU-enheten, kanslirådet Marie-Louise Thaning samt biträdande protokollchefen Klas Nyman. Foto: Kungahuset.se

I Arvfurstens palats, vid Gustav Adolfs torg, i den Blå salongen sitter ambassadören ner med, från vänster, konsul Charlotte Van Caeneghem och politiska rådgivaren Murielle Marchand från Belgiens ambassad protokollchefen Caroline Vicini, introduktör Bengt Lundborg, biträdande chef för Utrikesdepartementets EU-enhet, departementsrådet Harald Fries, landansvarig för Belgien på EU-enheten, kanslirådet Marie-Louise Thaning samt biträdande protokollchefen Klas Nyman. Foto: Kungahuset.se

En kort tid efter ankomsten till Stockholm fick ambassadör Chainaye en note, ett skriftligt meddelande, från utrikesdepartementet. I det underrättade utrikesministern högaktningsfullt dag och tid för den högtidliga audiensen.

En högtidlig audiens ska ordnas så snart som möjligt efter att ambassadören kommit till landet. Formellt är det först efter överlämnandet av kreditivbrevet som den nyanlända ambassadören har tillträtt sin befattning och har rätt att verka i Sverige.

Kreditivbrev är en fullmakt som utfärdas av ett lands statschef för den ambassadör, som är utsedd att representera sitt land i ett annat land.

Enligt 1974 års regeringsform är det Kungen som, i sin funktion som rikets främste representant i förhållande till andra länder, ackrediterar utländska ambassadörer. Kungen undertecknar också de svenska ambassadörernas kreditivbrev.

Vid de högtidliga audienserna brukar även den nya ambassadören lämna över ett så kallat rappellbrev. Det är en handling som bekräftar att den avgående ambassadören slutar sin tjänst.

Det kreditivbrev och rappellbrev som ambassadör Francine Chainaye ska överlämna till Kungen. Foto: Kungahuset.se

Det kreditivbrev och rappellbrev som ambassadör Francine Chainaye ska överlämna till Kungen. Foto: Kungahuset.se

I noten från utrikesdepartementet får ambassadör Chainaye också veta att UD:s introduktör Bengt Lundborg möter upp vid belgiska ambassadörens residens och kommer att följa henne under den högtidliga audiensen. Det står också angivet att hon och de två medföljande medarbetarna hämtas av hovstallets bilar och körs till Utrikesdepartementet, Arvfurstens palats, vid Gustav Adolfs torg, och att hon åker därifrån i en paradkupé dragen av ett fyrspann till Kungliga slottet. Även klädkod uppges i noten. Det är ett högtidligt tillfälle och ambassadören bär långklänning, frack, diplomatuniform eller nationaldräkt.

Hovstallets ekipage väntar vid Gustav Adolfs torg. I paradkupén sitter introduktören på ambassadörens vänstra sida. Foto: Kungahuset.se

Hovstallets ekipage väntar vid Gustav Adolfs torg. I paradkupén sitter introduktören på ambassadörens vänstra sida. Foto: Kungahuset.se

Hur förberedde du dig inför den högtidliga audiensen?

– Jag hade viss kännedom om de olika momenten vid den högtidliga audiensen. Bland annat besökte UD:s introduktör Bengt Lundborg vår ambassad på Kungsholmen några veckor före audiensen. Dessutom läste jag på om Kungens intressen, men till sist handlade det mer om att vara mentalt förberedd för audiensen.

Hur upplevde du ceremonin?

– Det var en unik dag. Det var första gången jag överlämnade kreditivbrev. På morgonen strålade solen efter dagar av regn. Det är en så vacker ceremoni och de välbevarade traditionerna förstärker känslan av högtidlighet. När vi kommit fram till Kungliga slottet i den vackra paradkupén, stigit av vid Östra valvet och gick uppför de stora marmortrapporna, då blev jag riktigt gripen av stunden.

Fortsatte dagen på något speciellt sätt efter de högtidliga audienserna?

– Efter ceremonin på Kungliga slottet bjöd jag in ambassadens personal, våra honorärkonsuler samt företrädare för belgiska organisationer och föreningar i Sverige till ett glas champagne på residenset Villa Josephson i Diplomatstaden. Det är tradition för belgiska ambassadörer att bjuda in till residenset efter den högtidliga audiensen.

Vid Östra valvet väntar hovstallets bilar som tar ambassadören och hennes följe samt introduktören tillbaka till Belgiens residens. Foto: Kungahuset.se

Vid Östra valvet väntar hovstallets bilar som tar ambassadören och hennes följe samt introduktören tillbaka till Belgiens residens. Foto: Kungahuset.se