Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Motiv: Sloveniens ambassadör Tone Kajzer tillsammans med UD:s introduktör Kerstin Asp-Johnson och hovstallmästare Mertil Melin. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Montenegros ambassadör Miroslav Šćepanović tillsammans med UD:s introduktör Bertil Roth. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Afghanistans ambassadör Hameed Haami, med kreditivbrevet, anländer till Kungliga slottet tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg och följe. Foto: Kungahuset.se

Torsdagen den 20 mars tog Kungen emot tre nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Afghanistans ambassadör Hameed Haami, Montenegros ambassadör Miroslav Šćepanović och Sloveniens ambassadör Tone Kajzer.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Montenegros ambassadör Miroslav Šćepanović  i  paradkupén på väg till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Montenegros ambassadör Miroslav Šćepanović i paradkupén på väg till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se