Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Tisdagen den 20 maj tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Saudiarabiens ambassadör lbrahim bin Saad Al-Ibrahim, Makedoniens ambassadör Aleksandra Nakeva Ruzin, Seychellernas ambassadör Marie-Pierre Lloyd och Burundis ambassadör Pascal Ruhomvyumworo.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Burundis ambassadör Pascal Ruhomvyumworo på väg till Kungliga slottet i en paradkupé dragen av ett fyrspann. Foto: Kungahuset.se

Burundis ambassadör Pascal Ruhomvyumworo på väg till Kungliga slottet i en paradkupé dragen av ett fyrspann. Foto: Kungahuset.se