Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Motiv: Seychellernas ambassadör Marie-Pierre Lloyd tillsammans med hovstallmästare Mertil Melin och UD:s introduktör Kerstin Asp Johnsson. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Burundis ambassadör Pascal Ruhomvyumworo tillsammans med hovstallmästare Mertil Melin och UD:s introduktör Bengt Lundborg. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Saudiarabiens ambassadör lbrahim bin Saad Al-Ibrahim, med kreditivbrevet. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Makedoniens ambassadör Aleksandra Nakeva Ruzin och UD:s introduktör Bertil Roth. Foto: Kungahuset.se

Tisdagen den 20 maj tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Saudiarabiens ambassadör lbrahim bin Saad Al-Ibrahim, Makedoniens ambassadör Aleksandra Nakeva Ruzin, Seychellernas ambassadör Marie-Pierre Lloyd och Burundis ambassadör Pascal Ruhomvyumworo.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Burundis ambassadör Pascal Ruhomvyumworo på väg till Kungliga slottet i en paradkupé dragen av ett fyrspann. Foto: Kungahuset.se

Burundis ambassadör Pascal Ruhomvyumworo på väg till Kungliga slottet i en paradkupé dragen av ett fyrspann. Foto: Kungahuset.se