Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Tisdagen den 18 november tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Albaniens ambassadör Ilir Abdiu, Zimbabwes ambassadör Samuel Chihondo Mhango, Maltas ambassadör Joseph Cole och Myanmars ambassadör Kkyaw Zwar Minn.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Albaniens ambassadör Ilir Abdiu i Karl XV:s paradkupé. Foto: Kungahuset.se

Albaniens ambassadör Ilir Abdiu i Karl XV:s paradkupé. Foto: Kungahuset.se