Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Motiv: Musikkåren gör sig redo för att ta emot den första ambassadören vid dagens högtidliga audienser på Kungliga slottet. Foto. Kungahuset.se

Motiv: Mexikos nyutnämnde ambassadör Agustín Gasca Pliego tillsammans med hovstallmästare Mertil Melin och UD:s introduktör Jan Nordlander.

Motiv: Chiles ambassadör José Mario Goñi anländer till Kungliga slottet i en av Hovstallets vagnar. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Rysslands ambassadör Viktor Ivanovitj Tatarintsev med följe utanför Östra valvet, Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Tisdagen den 10 juni tog Kungen emot tre nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Mexikos ambassadör Agustín Gasca Pliego, Chiles ambassadör José Mario Goñi och Rysslands ambassadör Viktor Ivanovitj Tatarintsev.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Kungen anländer till Kungliga slottet för att ta emot tre nyutnämnda ambassadörer. Foto: Kungahuset.se

Kungen anländer till Kungliga slottet för att ta emot tre nyutnämnda ambassadörer. Foto: Kungahuset.se

Mexikos ambassadör Agustín Gasca Pliego lämnar Kungliga slottet i bil. Foto: Kungahuset.se

Mexikos ambassadör Agustín Gasca Pliego lämnar Kungliga slottet i bil. Foto: Kungahuset.se

Chiles ambassadör José Mario Goñi med följe på Kungliga slottets inre borggård vid tisdagens högtidliga audiens. Foto: Kungahuset.se

Chiles ambassadör José Mario Goñi med följe på Kungliga slottets inre borggård vid tisdagens högtidliga audiens. Foto: Kungahuset.se

Rysslands nyutnämnde ambassadör Viktor Ivanovitj Tatarintsev anländer till Kungliga slottet i en av Hovstallets vagnar. Foto: Kungahuset.se

Rysslands nyutnämnde ambassadör Viktor Ivanovitj Tatarintsev anländer till Kungliga slottet i en av Hovstallets vagnar. Foto: Kungahuset.se