Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Torsdagen den 2 oktober tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Venezuelas ambassadör Milena Santana Bolivar, Sudans ambassadör Mahjoob Mohamed Uthman, Frankrikes ambassadör Jacques Lapouge och Nordkoreas ambassadör Kang Yong Dok.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Läs mer om hur högtidliga audienser går till

— UD:s introduktörlänk till annan webbplats
— Kommendantstabenlänk till annan webbplats
— Hovstalletlänk till annan webbplats
— Musikenlänk till annan webbplats
— Ambassadörenlänk till annan webbplats