Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Motiv: Frankrikes ambassadör Jacques Lapouge tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg och följe. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Venezuelas ambassadör Milena Santana Bolivar och UD:s introduktör Bertil Roth i Östra valvet efter den högtidliga audiensen. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Nordkoreas ambassadör Kang Yong Dok anländer till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Sudans ambassadör Mr Mahjoob Mohamed Uthman tillsammans med hovstallmästare Mertil Melin, UD:s introduktör Birgitta Holst Alani och Sawsan Abdelmagied Abdelraheem Mohamed från Sudans ambassad. Foto: Kungahuset.se

Torsdagen den 2 oktober tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Venezuelas ambassadör Milena Santana Bolivar, Sudans ambassadör Mahjoob Mohamed Uthman, Frankrikes ambassadör Jacques Lapouge och Nordkoreas ambassadör Kang Yong Dok.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Läs mer om hur högtidliga audienser går till

— UD:s introduktör Länk till annan webbplats.
— Kommendantstaben Länk till annan webbplats.
— Hovstallet Länk till annan webbplats.
— Musiken Länk till annan webbplats.
— Ambassadören Länk till annan webbplats.