Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Motiv: Finlands ambassadör Jarmo Viinanen anländer till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Onsdagen den 24 september tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

Kungen anländer till dagens ceremoni. Foto: Kungahuset.se

Kungen anländer till dagens ceremoni. Foto: Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Finlands ambassadör Jarmo Viinanen, Brasiliens ambassadör Marcos Vinicius Pinta Gama, Norges ambassadör Kaj Eide och Pakistans ambassadör Muhammad Tariq Zameer.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Brasiliens ambassadör Marcos Vinicius Pinta Gama har anlänt till Kungliga slottet. I handen har han sina kreditivbrev som överlämnas till Kungen under den högtidliga audiensen. Foto: Kungahuset.se

Brasiliens ambassadör Marcos Vinicius Pinta Gama har anlänt till Kungliga slottet. I handen har han sina kreditivbrev som överlämnas till Kungen under den högtidliga audiensen. Foto: Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Finlands ambassadör Jarmo Viinanen i Karl XV:s paradkupé, på väg från Utrikesdepartementet till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Finlands ambassadör Jarmo Viinanen i Karl XV:s paradkupé, på väg från Utrikesdepartementet till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Norges ambassadör Kaj Eide. Foto: Kungahuset.se

Norges ambassadör Kaj Eide. Foto: Kungahuset.se

 Pakistans ambassadör Muhammad Tariq Zameer lämnar slottet efter den högtidliga audiensen i en av hovstallets bilar. Foto: Kungahuset.se

Pakistans ambassadör Muhammad Tariq Zameer lämnar slottet efter den högtidliga audiensen i en av hovstallets bilar. Foto: Kungahuset.se