Global Child Forum 2014

Motiv: Kungaparet med årets talare vid Global Child Forum 2014. Foto: Kungahuset.se

Fredagen den 11 april hölls Global Child Forum 2014, det fjärde forumet för barns rättigheter på Kungliga slottet. Årets tema var Partnerships for children’s rights –today and for the future.

Tidigt på morgonen öppnades portarna till Kungliga slottet och över trehundra gäster samlades i Rikssalen för att diskutera barnrättsfrågor. De inbjudna var ledare från internationella företag, finansiella institutioner, representanter från FN, den akademiska världen och representanter från regeringen.

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen 2009. Global Child Forum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en oberoende plattform som samlar världsledande intressenter för fördjupad dialog och ökad kunskap om barns rättigheter

Kungen välkomnade deltagarna till årets Global Child Forum, en dag för världens alla barn. En dag som Kungen hoppas ska bidra till att situationen för barn förbättras i snabbare takt. Bland annat genom att dagens forum ska leda till inspiration, innovation och samarbeten.

Global Child Forums styrelseordförande Ulf Karlberg introducerade sedan dagens moderator journalisten Lydia Capolicchio.

Därefter talade Roberto Azevêdo, chef för Världshandelsorganisationen (WTO) under rubriken Trade’s impact on children’s rights, som handlade om vilken roll handeln kan spela för att förbättra livet och framtidsutsikterna för nästa generation. Bland annat nämnde han att de senaste årens kriser som drabbat västekonomierna har lett till stor ungdomsarbetslöshet, vilket i sin tur genererat en minskad framtidstro för många unga. Här kan handeln bidra med att skapa jobb. Roberto Azevêdo framhöll också att det är viktigt att minska barnfattigdomen, men att "bara minska" är inte tillräckligt. För att skapa framtidstro måste man också se till att skapa kvalité – i utbildning, sjukvård och miljö.

Under rubriken Complementary roles for children's rights talade Navanethem Pillay, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Hon framhöll att FN:s konvention om barnets rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som instiftades för 25 år sedan, handlar om barnets rättigheter och inte om välgörenhet. Idag har allt fler barn det bättre, många går till exempel i skola och får sjukvård. Men barnkonventionen har långt ifrån anammats fullt ut. Hon citerade Nelson Mandela som poängterade att konventionen var ett levande dokument. Idag ställs vi inför nya problem, bland annat med internet där barn har större möjlighet att kommunicera, men också som gör dem mer utsatta.

Navanethem Pillay, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Foto: Kungahuset.se

Navanethem Pillay, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Foto: Kungahuset.se

En hållbar värld

Sedan följde en diskussion, Children in a sustainable world, ledd av moderator Lydia Capolicchio.

Marta Santos Pais, FN:s särskilda representant för förebyggande av våld mot barn, framhöll att vi genom lag måste göra tydligt att våld inte är tillåtet. Vi måste även bli bättre på att ta fram fakta och underlag, för idag gissar vi mycket kring hur situationen ser ut för barn. Hon sa också, att för att förstå världen måste vi lyssna till barnen.

Martin Mogwanja, Deputy Executive Director, UNICEF, tog upp aspekter på barns utsatthet på internet, att allt fler framöver kommer att bo i storstäder; en miljö som är mer drabbad av miljöförstöring och våld.

Sheila Tlou, Regional Director East and Southern Africa, UNAIDS, berättade om situationen för barn, framförallt flickor i Afrika, som lever med aids. Hon poängterade att för att få en hållbar värld för barn borde barnens rätt att få växa upp friska och att ha rätt till vård framhållas. Liksom jämlikhet mellan könen.

Children’s rights and the Corporate Sector är namnet på den rapport som Global Child Forum tagit fram tillsammans med Boston Consulting Group (BCG). Johan Öberg, Sverigechef (BCG), berättade bland annat att det fortfarande är stort fokus på barnarbete när man talar om barns rättigheter, 62 procent av företagen har en policy vad gäller barnarbete, men bara vart sjunde företag tar upp ansvar och säkerhet för sina produkter gentemot barn.

Företagens ansvar och goda exempel

En diskussion om företagens ansvar och som en del av deras kärnverksamhet var nästa punkt på dagordningen. Bland andra berättade Mats Granryd, vd för Tele2, om företagets arbete vad gäller telekommunikation. Internet på mobilen är ett relativt nytt område, men genom att ständigt vara på  alerten, att agera och att påverka andra aktörer på marknaden arbetar de aktivt för barnens bästa.

 Hilary Parsons, chef för Corporate Responsibility på Nestlé, berättade om företagets arbete med att få in barns rättigheter som en del i företagets varumärke. Foto: Kungahuset.se

Hilary Parsons, chef för Corporate Responsibility på Nestlé, berättade om företagets arbete med att få in barns rättigheter som en del i företagets varumärke. Foto: Kungahuset.se

Några goda exempel på samarbeten som givit resultat gavs sedan. Bland andra berättade Nigel Chapman, chef för Plan International, och Howard Taylor, vd och koncernchef Nike Foundation, om deras samarbete med The girl declaration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. En rörelse för att hjälpa unga flickor ur fattigdom, bland annat genom utbildning och hälsoinformation.

Tre entreprenörer berättade om sina arbeten för att bidra till förändring. Niclas Matseke Kjellström, vd på Svenska Postkodlotteriet, talade om att försöka inspirera andra företag att göra något för samhället. Percy Barnevik, ordförande för Hand in Hand International, berättade hur organisationen hjälper människor att ta sig ur extrem fattigdom genom att hitta jobb åt dem. Ett hjälp-till-självhjälp-projekt där en miljon kvinnor har blivit  entreprenörer.

Luke Dowdney MBE, grundare och vd för organisationen Fight for Peace berättade om det arbete som han påbörjade för fjorton år sedan med att ge barn i områden utsatta för våld, kriminalitet och droger, ett alternativ. Med boxning som lockbete, får de barn och unga att delta i ”medborgarundervisning” som innebär allt från kunskaper om Barnkonventionen till grundläggande näringslära. Verksamheten började i Rio de Janeiro och nu finns verksamheten i 22 länder. 

Nätverkande för framtiden

Därefter var det dags för nätverkslunch i Karl XI:s galleri. Efter lunchen gick deltagarna till tre olika seminarier, med rubrikerna:

  • Partnerships, joined forces for action and impact i Bernadottebiblioteket.
  • The role and impact of investors and financial institutions i Vita havet.
  • Children in the digital world i Karl XV-salen.
I Bernadottebiblioteket diskuterades hur man kan göra gemensam sak och arbeta tillsammans för att lyfta fram barns rättigheter och göra det till en självklar sak. Foto: Kungahuset.se

I Bernadottebiblioteket diskuterades hur man kan göra gemensam sak och arbeta tillsammans för att lyfta fram barns rättigheter och göra det till en självklar sak. Foto: Kungahuset.se

Efteråt samlades alla i Rikssalen för en sammanfattning av seminarierna. Alla samtal hade varit engagerande. De två första gruppernas diskussioner resulterade i beslut om ett fortsatt gemensamt arbete efter forumet. Nigel Chapman, chef för Plan International, som var moderator för ämnet Barn och den digitala världen, sammanfattade samtalet med att det behövs sätt att reglera så att barn inte utsätts för det värsta materialet på nätet, men att det också finns stora möjligheter med internet.

Nigel Chapman, chef för Plan International, var moderator för samtalet som handlade om barn och den digitala världen. Bland annat diskuterades att vuxna, företag och de som skapar spel bör ha omdöme att ta ett ansvar för att skydda barnen. Foto: Kungahuset.se

Nigel Chapman, chef för Plan International, var moderator för samtalet som handlade om barn och den digitala världen. Bland annat diskuterades att vuxna, företag och de som skapar spel bör ha omdöme att ta ett ansvar för att skydda barnen. Foto: Kungahuset.se

Därefter gav Yves Daccord, generaldirektör Internationella rödakorskommittén, ett framtidsperspektiv. Ha sa bland annat att syrienkonflikten kommer att påverka oss alla under lång tid framöver och hoppades att några av alla de som samlats under dagens forum skulle ha Syrien i åtanke när de startar projekt. Fram till idag har över fem miljoner barn påverkats av konflikten, som kommer att pågå flera år framöver enligt Yves Daccord.

Yves Daccord, generaldirektör Internationella rödakorskommittén, talade om världen som dels barbarisk dels fantastisk. Han framhöll vikten av internationellt samarbete i de många problem som människor i världen står inför, som krig, fattigdom och sjukdomar. Foto: Kungahuset.se

Yves Daccord, generaldirektör Internationella rödakorskommittén, talade om världen som dels barbarisk dels fantastisk. Han framhöll vikten av internationellt samarbete i de många problem som människor i världen står inför, som krig, fattigdom och sjukdomar. Foto: Kungahuset.se

Kirsten Sandberg, ordförande i FNs barnrättskommitté, talade om att vi måste ha förväntningar på framtiden och skönjde en ökad medvetenhet om barns rättigheter.

Issraa El-Kogali, filmare och fotograf från Sudan, som under 2013 varit gäststudent vid Kungl. Konsthögskolan, visade sina fotografier från olika platser i Sudan. Trots pågående konflikter ser hon positiva krafter hos barnen. Hon uppmanade alla att investera i vår framtid genom att lyssna till barnen och att lära av dem och att komma bort från att tänka vi och dem. 

Konstnären Issraa El-Kogali från Sudan, sa bland annat att vi måste öppna ögonen och se att vi alla är lika. Foto: Kungahuset.se

Konstnären Issraa El-Kogali från Sudan, sa bland annat att vi måste öppna ögonen och se att vi alla är lika. Foto: Kungahuset.se

Sammankomsten i Rikssalen avrundades av Drottningen, som höll ett tal. Drottningen tackade för allt engagemang och den idealism som kommit till uttryck under dagen med en önskan om att barn i hela världen nu ska få se att vi arbetar för deras rättigheter.

 Drottningen tackade alla som hade kommit till Global Child Froum 2014. Foto: Kungahuset.se

Drottningen tackade alla som hade kommit till Global Child Froum 2014. Foto: Kungahuset.se

Dagen avslutades med en konsert i Slottskyrkan och under kvällen hölls en mottagning på Tessinska palatset, där Stockholms läns landshövding Chris Heister var värd.