Drottningen vid internationell barnrättskonferens

Fredagen den 16 maj närvarade Drottningen vid invigningen av Barnrättscentrums konferens Child-friendly justice: What it means and how it is realized på Stockholms universitet.

Med anledning av att det är 25 år sedan FN:s barnkonvention antogs arrangerar Stockholms barnrättscentrum konferensen Child-friendly justice: What it means and how it is realized. Ett antal av världens ledande experter på området medverkar.

Syftet med konferensen är att belysa vad som menas med child-friendly justice och utvärdera vilken effekt barnkonventionen har fått när det gäller att göra rättssystem mer barnvänliga.

Konferensen pågår mellan den 16 och 18 maj.

Barnrättscentrum

Stockholms barnrättscentrumöppnas i nytt fönster är en plattform för forskare med barnrättslig inriktning. Vid centret anordnas seminarium, konferenser och utbildning. Det övergripande syftet är att bidra till utvecklingen av barnrätten som forskningsfält.