Drottningen vid Drottningholmteaterns Vänners högtidssammankomst

Motiv: Drottningen tillsamman med stipendiaterna: Elisabeth Hamfelt, Sofie Asplund, Anna Hybiner, Natanael Øigaard Nelson, William Baker, Richard Hamrin, Adrian Navarro och Anders Åkered. Framför Drottningen står Kristoffer Hillerud från Kungliga Svenska Balettskolan. Foto: Charles Hammarsten

Tisdagen den 10 juni närvarade Drottningen vid Drottningholmteaterns Vänners högtidssammankomst med stipendieutdelning.

Drottningen delade ut utbildningsstipendier till sångare, musiker, dansare och regissörer som har medverkat på Drottningholmsteatern. Stipendiemedlen kommer från fyra fonder som alla förvaltas av vänföreningen.

2014 års mottagare av Drottningholmsteaterns Vänner stipendium är:

Ur stiftelsen Ingrid och Oscar Falkmans fond

Sopranen Sofie Asplund
Tenoren William Baker
Richard Hamrin, baryton
Mezzosopranen Anna Hybiner

Ur Astrid Olanders fond

Dansaren och koreografen Adrian Navarro

Ur stiftelsen Holger Rosenquists fond

Violinisten Anders Åkered

Ur Elisabeth Söderströms fond

Rekvisitören Elisabeth Hamfelt
Natanael Oigaard Nelson

Drottningholmsteaterns Vänner

Drottningholmsteaterns Vänner är en ideell förening som bildades 1935 och är en av Sveriges äldsta vänföreningar. Kungen är vänföreningens beskyddare och Drottningen hedersordförande. Vänföreningen delar varje år ut utbildningsstipendier.

Läs mer om Drottningholms slottsteater  Länk till annan webbplats.

Läs mer om Drottningholmsteaterns Vänner Länk till annan webbplats.