Drottningen vid broschutdelning på Silviahemmet

Motiv: Drottningen tillsammans med de nyexaminerade Silviasjuksköterskorna. Foto: Yanan Li/ Silviahemmet

Motiv: Drottningen under ceremonin på Silviahemmet. Foto: Yanan Li/ Silviahemmet

Motiv: Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av Drottningen 1996. Foto: Yanan Li/ Silviahemmet

Måndagen den 9 juni delade Drottningen ut diplom och brosch till Silviasjuksköterskor vid en ceremoni på Silviahemmet.

Överlämnandet skedde under högtidliga former på Silviahemmet på Drottningholm utanför Stockholm.

Stiftelsen Silviahemmet Länk till annan webbplats. grundades på initiativ av Drottningen 1996. Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning och utbildningscertifieringar av hela enheter paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården. Silviahemmets strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.