Drottningen inviger Barnahus Stockholm

Motiv: Drottningen vid invigningen av Barnahus Stockholm tillsammans med, från vänster: Anders Forsberg, enhetschef socialförvaltningen, Anna König Jerlmyr, socialborgarråd, Filippa Reinfeldt, Stockholms läns hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Mats Lindström, enhetschef Polisen, Per Nichols, chefsåklagare/kammarchef vid Västerorts åklagarkammare, och Mats Löfving, Stockholms länspolismästare. Foto: Kungahuset.se

Onsdagen den 27 augusti invigde Drottningen Barnahus Stockholm, som blir det största i Europa. Här arbetar socialtjänst, polis, landsting och åklagare gemensamt för att barn som utsätts för våld eller övergrepp, får ett tryggt, samordnat och rättssäkert bemötande.

Drottningen togs emot av Alexandra Göransson, avdelningschef på socialtjänstavdelningen vid socialförvaltningen, Stockholms stad.

Vid invigningen spelade Lilla Akademien och enhetschef Anders Forsberg vid socialförvaltningen, tillsammans med enhetschef Mats Lindström vid Polisen, hälsade välkomna.

Drottningens invigningstal. Foto: Kungahuset.se

Drottningens invigningstal. Foto: Kungahuset.se

Drottningen höll tal och sa: ”Idag finns det nästan 30 Barnahus runt om i landet, en utveckling som är väldigt glädjande. World Childhood Foundation har fortsatt att ge stöd till olika typer av Barnahus runt om i världen och de har blivit ett sätt att nå de barn som utsätts för våld och övergrepp och de fyller en viktig funktion för en mängd utsatta barn. Ni som är här idag har alla en viktig roll i utvecklingen av Barnahus, och särskilt för det Barnahus vi skall inviga idag. Och än viktigare - många av er kommer att spela en avgörande roll för alla de barn som kommer att komma hit.”

Läs talet i sin helhet.

Barnahus - Med barnet i centrum

Till barnahuset kommer barn som far illa, som har blivit utsatta för brott i form av våld eller övergrepp och ska utredas. Då är det många yrkesgrupper och myndigheter som kopplas in och Barnahus finns för att barnet inte ska slussas runt mellan olika myndighetslokaler.

"Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”. Så börjar FN:s konvention om barns rättigheter. Det är utgångspunkten för polisens arbete i barnahus.

I barnahusen är miljön anpassad för att barnet ska känna sig välkommet. Inredningen är genomtänkt, med färger och möbler som skapar harmoni.

I barnahusen samarbetar polisens utredare, åklagare och socialtjänsten tätt. Arbetssättet överbryggar många missförstånd mellan myndigheterna genom att alla finns på plats och lyssnar till barnet samtidigt.