Drottningen firade Ågrenska huset 25 år och Ågrenska Stiftelsen 100 år

Motiv: Elin som deltar i Ågrenskas korttidsverksamhet ger Drottningen en blombukett vid ankomsten till Amundön. Foto: All Over Press

Motiv: Drottningen och Madeleine Olsson Eriksson i samtal med David Lega, som är kommunalråd i Göteborg och som tidigare deltagit i Ågrenskas verksamhet. Foto: All Over Press

Motiv: Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsen, tar första spadtaget för bygget av Stenhuset. Foto: All Over Press

Måndagen den 26 maj närvarade Drottningen vid firandet av Ågrenska huset som i år fyller 25 år och Ågrenska stiftelsen som i år fyller 100 år. Även socialminister Göran Hägglund deltog vid firandet på Lilla Amundön utanför Göteborg.

Ågrenska huset har sedan 1989, då det invigdes av Drottningen, bedrivit forskning och verksamhet för barn och ungdomar med sällsynta diagnoser. Bland annat erbjuds veckovistelser för familjer från hela Sverige. Sedan 2005 driver Ågrenska, i samarbete med Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, ”Nationellt Kompetenscentrum Sällsynt Diagnoser”.

Ågrenska stiftelsen grundades 1914 av Axel och Louise Ågren där avkastningen skulle gå till konvalescenthemmet som paret byggde på Lilla Amundön utanför Göteborg. Verksamheten utvecklas under åren och idag är Ågrenskas arbete ofta internationellt uppmärksammat.

När stiftelsen nu firar 100 år utvecklas verksamheten ytterligare genom en donation från Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur på 50 miljoner kronor för planering, design och uppförande av Stenhuset. Den nya byggnaden kompletterar den befintliga verksamheten och möjliggör en utveckling. Gåvan överlämnades av Madeleine Olsson Eriksson till Ågrenskas vd Robert Hejdenberg.

Drottningen lämnade också över Ågrenskas Stora Pris till Elisabeth Wallenius, ordförande för Riksförbundet Sällsynta Diagnoser innan det första spadtaget till Stenhuset togs.