Drottningen deltog i symposium om barns hälsa

Motiv: Vid ankomsten till symposiet om pediatrisk forskning möttes Drottningen av Carl-Gustaf Piehl, ordförande i Stiftelsen Frimurare Barnhuset och av Olle Söder, professor och prefekt vid Karolinska Institutet. Foto: Stiftelsen Frimurare Barnhuset

Tisdagen den 7 oktober tog Drottningen del av ett forskningssymposium om nyheter inom forskning om barns utveckling och sjukdomar. 

Symposiet arrangerades av Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm tillsammans med Karolinska Institutet.

Stiftelsen Frimurare Barnhuset har under 25 år delat ut forskningsbidrag på drygt 100 miljoner kronor inom pediatrisk forskning, under 2014 har 10 miljoner kronor delats ut.

Stiftelsen och Karolinska Institutet ville med symposiet ge en möjlighet för barnläkare och forskare att ta del av banbrytande pediatrisk forskning. 

Drottningen hälsades välkommen av Carl-Gustaf Piehl, ordföranden Stiftelsen Frimurare Barnhuset och Professor Olle Söder, prefekt Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Stiftelsens fyra sakkunniga svarade för varsitt föreläsningsblock med särskilt inbjudna föreläsare: Nyföddhetsmedicin, professor Mikael Norman, Astma och Allergi, professor Gunilla Hedlin, Neuropediatrik, professor Hans Forssberg och Barnfetma, professor Claude Marcus.