Drottningen deltog i konferens med anledning av FN:s barnkonvention 25 år

Motiv: Drottningen vid konferensen som hölls på Stallmästaregården i Stockholm. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Tisdagen den 3 juni närvarade Drottningen vid den internationella konferensen Childhood free from corporal punishment – changing policies and legislation som hålls i Stockholm.

I år är det 25 år sedan FN:s generalförsamling antog konventionen om barnets rättigheter och konferensen är den del av regeringens uppmärksammande av jubileumsåret.

Drottningen anlände till Stallmästaregården och möttes av Maria Larsson, barn- och äldreminister, som bjudit in till barnrättskonferensen.

Drottningen hälsas välkommen till konferensen av Maria Einarsdottir, högstadieelev vid Nannaskolan i Uppsala och Rita Riadh Issa, högstadieelev vid Nya Rydsskolan i Linköping.

Därefter höll Drottningen inledningsanförandet och tog upp vikten av att alla som är nära ett barn också har ett ansvar för barnets säkerhet och skydd från våld. Läs Drottningens tal här.

Under rubriken National experiences — successes and challenges in giving children a childhood free from corporal punishment berättade sedan bland andra Litauens vice socialförsäkrings- och arbetsmarknadsminister Algirdas Seselgis och Salome Adroher Biosca, spanska regeringens representant för barn- och familjefrågor, om erfarenheter från sina respektive länder.

Under eftermiddagen mötte Drottningen polska barnombudsmannen Marek Michalak, Marta Santos País, FN:s särskilda representant för förebyggande av våld mot barn, samt Gabriella Battaini-Dragoni, generaldirektör för utbildning, kultur, kulturarv, ungdomsfrågor och idrott vid Europarådet.